bipolarbozukluk.gen.tr https://www.bipolarbozukluk.gen.tr Bipolar Bozukluk, Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, bipolarbozukluk.gen.tr Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Bipolar Bozukluk Depresif Dönem https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk-depresif-donem.html Tue, 27 Nov 2018 07:46:21 +0000 Bipolar Bozukluk Depresif Dönem, konusunda öncelikle bipolar bozukluğun tanımını bilmemiz gerekmektedir. Öz Türkçesiyle duygulanım bozukluğu olarak bilinen bipolar afektif bozukluk riskli ve aykırı davranışlar nedeniyle ilişkil Bipolar Bozukluk Depresif Dönem, konusunda öncelikle bipolar bozukluğun tanımını bilmemiz gerekmektedir. Öz Türkçesiyle duygulanım bozukluğu olarak bilinen bipolar afektif bozukluk riskli ve aykırı davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren tedavi edilmediği takdirde intihara bile yol açan ciddi bir ruhsal hastalık çeşididir. Bipolar bozukluk depresif halleri "maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki değişiklikler"olarak tanımlanmaktadır.
Bu hastalıkta "manik" olarak adlandırılan terim aşırı hareketli, konuşkan, umursamaz, güçlü, öförik,enerjik bir dönemi tanımlamaktadır. Ancak Bipolar bozukluk depresif halde olan kişilerin bu canlı ruh halleri yerini sinirli, kafa karışıklığı, öfke, kapana kısılma hissi duygularına aniden geçiş yapmalarına neden olmaktadır. Bu yükselme ve alçalma ölçütleri her insanda farklılık gösterdiğinden bipolar bozukluk teşhisi oldukça zorlaşmaktadır.

Bipolar Bozuklukda Tanı Nasıl Konmaktadır

Psikiyatrik muayene ve ayrıntılı tarama teslerinden sonra ilgili doktor işaretleri ve belirtileri değerlendirerek bakmaktadır. Bu tedavi esnasında kişinin tıbbi geçmişi ve aile geçmişi de sorulmaktadır. Diğer yandan kişinin coşkulu duygu yaşadığı dönemleri tespit etmek için diğer aile bireyleri de görüşmeler yapabilmektedir. Bu depresif halde coşku genellikle iyi hissettiren bir şey olduğu için teşhisi koymak oldukça zorlaşmaktadır.

Bipolar Bozukluk Depresif Halleri Kimlerde Görülür

Bu bozukluk çeşidi özellikle 15-24 yaş aralığında bireylerde görülmektedir ve bu süreç yaşam boyunca devam etmektedir. 7'den 77'ye her yaşta görülebilen Bipolar Bozukluk Depresif halleri en sık 20'li yaşların başında görülmektedir.

Bipolar Bozukluk Depresif DönemBipolar Bozukluk Depresif Dönemi Nasıl İlerlemektedir

Depresif nöbetler genellikle sinsi şekilde başlar ve manik nöbetlere göre daha uzun sürede gerçekleşmektedir. Yaşlı hastaların nöbetleri daha uzun sürmekteyken genç kişilerde yaklaşık 6 ayı bulmaktadır. 

Depresif dönem belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Hatırlamada güçlük, anlama ve kavrama zorluğu
 • Dikkat bozukluğunun artması
 • Özgüven azalması
 • Benlik saygısında düşme
 • Suçlululuk ve değersizlik hissi
 • Geleceğe ilişkin güvensizlik ve karamsar düşünceler
 • Bedensel halsizlik
 • Kendine zarar verme veya intihar düşünceleri
 • Uyku problemleri(Erken uyanma, uykuya dalamama, kabuslar görme)
 • Cinsel isteksizlik
 • Öncesinde sevilerek yapılan etkinliklere karşı ilgisizlik
 • Sosyal ilişkilerde azalma
 • İçe kapanma halleri
 • Hazımsızlık
 • Adet düzensizliği gibi bedensel yakınmalarda artış gözlenmektedir.
]]>
Bipolar Duygulanım Bozukluğu https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-duygulanim-bozuklugu.html Tue, 27 Nov 2018 21:59:29 +0000 Bipolar Duygulanım Bozukluğu; Tam iki uçlu olan duygulanım bozukluğu yada manik depresif bozukluk olarak da adlandırılan bipolar duygulanım bozukluğunun en karakteristik özelliğinden birisi bireyin duygulanım durumlar Bipolar Duygulanım Bozukluğu; Tam iki uçlu olan duygulanım bozukluğu yada manik depresif bozukluk olarak da adlandırılan bipolar duygulanım bozukluğunun en karakteristik özelliğinden birisi bireyin duygulanım durumlarındaki dalgalanmalardır. Bazı hastalıkların bazı dönemlerinde majör depresyon teşhis kriterlerini karşılar iken bazı dönemlerde ise çok fazla taşkınlık, coşku, ve öfke gibi bazı belirtiler ile gidebilen manik veya hipomanik dönemler yaşamaya başlar. Geçirilen ataklar içinde hastalık öncesindeki kadar sağlıklı ve iyi olduğu zamanların da olması bu hastalık çeşidinin karakteristik özellikleri arasında yer alır. Bipolar duygulanım bozukluğu bir veya birden daha çok manik dönemin oluşması ile kendisini göstermektedir. Bu insanların çoğu zaman bir veya birden daha fazla majör depresif dönemi de yaşar. Kişinin hayatı boyunca bu hastalığa yakalanma ihtimali yüzde 0.8 ve 1.2 civarındadır. Bu oran erkekler ve bayanlar arasında eşittir. Birinci derecede biyolojik akrabalarda duygulanım bozukluklarının yaşanması bipolar bir bozukluğun görülme olasılığını dahada çok artırır. Özellikle de genetik yatkınlığı olan insanların daha erken yaşlarda hastalığa yakalandıkları bilinir. Ortalama olarak bu hastalığın başlangıç yaşı yirmi olan bipolar bir bozukluğu genellikle kendini tekrarlamaktadır. 

Yani sadece manik dönemi yaşayan kişilerin yüzde doksanı daha sonraki zaman dilimlerinde tekrardan manik atak veya depresif geçirir. Uyku düzenlerindeki farklılık hastalık döneminde iken ilk belirti veya tetikleyici olarak karşımıza çıkar iken oldukça stresli yaşam durumları da başka bir risk etkenini oluşturmaktadır. Senede dört veya dörtten daha çok sayıda atak geçirilmesi durumunda ise hastalığın hızlı ilerlediği anlamına gelir. Hızlı ilerlemenin varlığı ise hastalığın seyri bakımından olumsuz değerlendirilir. Kişinin duygulanımındaki dalgalanmalar ile hastalığa ait olan başka belirtiler ise kişinin genel işlevselliği üstünde bir yıkım gerçekleştirerek yaşam kalitesini bozar. Bipolar bir bozukluğu olan kişilerin boşanma oranları ise genel topluma göre iki, üç kat daha yüksektir. Hipomanik zamanların yüzde altmış ile ytemişi majçr depresif dönemin hemen öncesi veya sonrasında meydana gelmektedir. Uyku ile uyanıklık hali düzeyindeki farklılıklar hastalığı önemli ölçüde etkilemektedir. 

Bipolar Duygulanım BozukluğuBipolar Duygulanım Bozukluğu Sürdüren Ve Tetikleyen Faktörler Nelerdir
 • Anti depresan ilaçları kullanmak
 • Mevsimsel değişiklikler
 • Doğum sonrası dönem
 • Stresli yaşam olayları 
 • Uyku düzensizliği sorunları
 • Madde ile alkol kullanımı
Bipolar Duygulanım Bozukluğu Tedavi Yöntemi;

Günümüzde bipolar duygulanım bozukluğu geçiren (tedavi eden ve tamamen yok eden) bir tedavi seçeneği henüz yoktur. Kişilere uygulanan tedavi yöntemleri geçirilen atakları kontrol altına almaya, iyileştirmeye veya iyi geçen dönemleri uzatmaya yönelik uygulanan tedavi yöntemleridir. Hastaya uygulanan tedavinin ana unsuru her ne kadar psikofarmakolojik yöntemler yani ilaç tedavisi olursa olsun kişi ile kişi yakınlarının hastalığa yönelik sağlıklı bilgileri alabilmeleri için psiko eğitim süreci oldukça önem taşır. Ayrıca hasta kişinin akrabalarının içinden seçilen yardımcı terapistin varlığı atak durumlarının hemen fark edilmesi ile yapılması gereken müdahalelerin geciktirilmeden zamanında yapıla bilmesi bakımından oldukça önemlidir. Diğer bütün psikiyatrik olan hastalık türlerinde de olduğu gibi hasta kişi ile kurulacak iyi bir terapötik ilişkinin oluşturulması ise tedaviye etkinliği ile uyumu oldukça güçlü ve etkili hale getirecektir. Bu süre zarfında hastalık epizodlarının sıklığının önemli ölçüde azalmasını ile kişinin yetisini kaybetmesini engelleyen en önemli koruyucu faktördür. Bu hastalığın net bir tedavisi ever yok ama yinede bu h]]> Bipolar Bozukluk Çeşitleri https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk-cesitleri.html Tue, 27 Nov 2018 23:16:32 +0000 Bipolar bozukluk çeşitleri, bipolar, genetik olarak gelişen, karmaşık bir ruh hastalığı olarak tanımlanabilir. Ruh halinde dalgalanan ani değişimler, majör veya depresyonlar hastanın intihar etmesine neden olabilir. Duygu de Bipolar bozukluk çeşitleri, bipolar, genetik olarak gelişen, karmaşık bir ruh hastalığı olarak tanımlanabilir. Ruh halinde dalgalanan ani değişimler, majör veya depresyonlar hastanın intihar etmesine neden olabilir. Duygu değişimleri başlangıçta hafif seyirli olur ve zamanla aşırı şekilde şiddetlenebilir. Bazen dalgalanmalar dakikalar, bazen ise günlerce sürebilir. Bipolar bozuklukta yaşanan ruhsal değişimler ani dönüşler olarak tanımlanır. Dramatik duygular yaşayan hastada düşünce yönünden bozukluklar meydana gelir. Beraberinde hastanın sosyal faaliyetlerinde ve algılama işlevinde eksiklikler yaşanır.

Bipolar bozukluğa neden olan en önemli etkeninin genetik yatkınlık olduğu bilinmektedir. Beraberinde hastanın günlük yaşamını, yaşam kalitesini etkileyen bir rahatsızlıktır. Bipolar bozukluk, daha çok 15-25 yaş arasında görülür ve hastalık ömür boyu devam eder. Çok nadir durumlarda çocukluk ve ileri yaşlarda da görülebilir. Bu yaş gruplarında genellikle manik devre görülür. Bazı hastalarda yaşanan belirtiler çok hafif olurken, bazı hastalarda iş, okul, özel hayatı etkileyecek şiddette belirtiler görülebilir. Bipolar bozukluk farklı çeşitlerde görülebilir. En çok görülen bipolar bozukluk çeşitleri bipolar 1 bozukluk ve bipolar 2 bozukluktur.

Bipolar bozukluk çeşitleri

Bipolar 1 bozukluk: Manik depresyon olarak tanımlanan rahatsızlık, hastanın özel hayatında, okul hayatında ve sosyal hayatında sergilediği uyumsuz ve zarar verici davranışlara neden olur. Önemli bir ruhsal hastalık olan bipolar 2 bozukluk başlangıçta mani, devamında ise depresyona yol açar. Ruh halinde yaşanan aşırı dalgalanma kişide psikolojik zararlar oluşturur. Manik dönem kişinin umursamaz olduğu, çok konuştuğu ve enerjisi yüksek olduğu dönemdir. Manik dönemde hasta her türlü duyguyu aşırı şekilde yaşar. Ardından hastada ani bir düşüş yaşanır. Beraberinde sinir, öfke gibi duyguların beraberinde depresyon dönemi açığa çıkar. Depresyon döneminde, devamlı ağlama, halsizlik, üzüntü, uyku bozuklukları görülür. Bipolar 1 bozuklukta bazı hastalarda yaşanan depresyon yıllarca varlığını koruyabilir. Bazı hastalarda ise zaman zaman üzüntülü hal belirebilir. Bu grup hastaların manik dönemde aşırı yaratıcı olduğu fark edilir. Ancak zaman ilerledikçe bu yaratıcılık yerini umursamazlığa, dengesiz tavırlara, yaşama karşı isteksiz olmaya ve cinsel hayatta rasgele davranmaya bırakabilir. Hastalık zaman ilerledikçe riskler gelişebilir.

Bipolar Bozukluk ÇeşitleriBipolar 2 bozukluk: duygu durumlarında farklılık yaşanmasına neden olan manik rahatsızlık olarak tanımlanır. Hasta riskli davranışlar sergiler ve çevresine zarar verecek boyutlara ulaşabilir. Eğer tedavi edilemezse ya da tedavide geç kalınırsa intihar eğilimine yol açabilir. Bipolar 2 bozuklukta ruh halinde her zaman dramatik farklılıklara rastlanmaz. Birçok hasta bu rahatsızlıkla kolaylıkla baş edebilir. Manik dönem hasta açısından oldukça yaratıcı olabilir. Dolayısıyla hasta kendinin harika biri olduğunu düşünebilir. Mani dönemi giderek kötüleşirse tehlike açığa çıkar. Bu durumda kişi hiçbir şeyi umursamayabilir, çok fazla para harcayamaya başlayabilir. Depresif dönemde, yine manik dönem gibi tehlikeli olabilir. Hasta intiharı her an düşünebilir. Bipolar 2 bozuklukta belirtiler, alıngan olma, alkol tüketiminde artış, bedensel rahatsızlık, dinlenme ihtiyacının artması, yorgunluk, halsizlik, enerji azlığı, gerginlik, çok fazla duyarlılık, kalıtsal risk olarak sıralanabilir. Bipolar 2 bozukluk, daha çok ergenlik döneminde görülür. Ancak belirtiler her yaşta yaşanabilir. Genellikle depresyon dönemiyle açığa çıkar. Manik dönem ise dahaki yıllarda görülür. Hastalık ne kadar ergenlik döneminde görülse de henüz 7 yaşında bir çocukta da görülme olasılığı vardır. Hastalık çocuklarda geliştiğinde yetişkinlere nazaran devre değişimi daha hızlı olur. Hastalığ]]> Bipolar Testi https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-testi.html Wed, 28 Nov 2018 17:41:11 +0000 Bipolar testi; Bipolar bozukluğunun diğer adı manik depresifdir. Bu hastalık ℅1 sıklıkla görülür. Aslında az gibi gözükse de aslında az değildir. Bipolar kronik bir hastalıktır. Şizofreniye benzeyen ömür boyu süren b Bipolar testi; Bipolar bozukluğunun diğer adı manik depresifdir. Bu hastalık ℅1 sıklıkla görülür. Aslında az gibi gözükse de aslında az değildir. Bipolar kronik bir hastalıktır. Şizofreniye benzeyen ömür boyu süren bir hastalıktır. Ayaklarla süre gelen manik depresifdir. Manip defresif halleri olur. Genellikle ergenlik dönemlerinde ve 20-25 yaşlarında bu hastalık kendini gösterebiliyor. Aile bireylerinden birinin bipolar olması diğer aile bireyinin de bipolara yakalanması anlamına her zaman gelmiyor. Bipolar atakları kişilerde bir enerji artışı gözlenir. Enerji artışı çok belirgin bir belirtidir hastalarda. Beraberinde hızlı konuşma, hızlı düşünme ve çok konuşma gibi haller ortaya çıkıyor. Aynı zamanda uyku ihtiyacında azalma, uyuyamama çok para harcama riske girme tehlikeli hareketlerde bulunma veya kişilerle yakın ilişkiler kurma hali en sık görülen halleridir. Bununla beraber bir öz güven patlaması yaşamanın yanında riskli davranışları da ortaya çıkar. Bu hastalar kendilerini çok enerjik neşeli ve yerinde duramayan halleri vardır. Böylede olunca kendilerinin hasta olduklarının farkında olamıyorlar. Ama etrafındakiler onların hasta olduklarını tabi ki anlıyor. Kişide dengesiz haller devamlılık durumunda mesela çok uyuyabiliyor günlerce yataktan kalkmayabiliyor yada tam tersine hiç uyumuyor. Yemek yiyemiyor veya tam tersi çok yemek yiyor. Aşırı bir yeme hali ortaya çıkıyor. Kendine olan güvenini yitiriyor içine kapanıp konuşmuyor. Veya tam tersi çok konuşuyor. Bu durumdaki hastalar çevresindekilere tehlikeli olabileceği gibi kendinede kötü davranabiliyor. Halisilasyonlar görebiliyor. Çevresindeki insanların kendine zarar verebileceğini düşünüyor. Böylesi atak durumlarında intiharı düşünebiliyor. Bu tür hastalar için mutlaka yatılı bir tedavi yöntemi öneriyoruz. Bipolar bozukluğunu önceden fark etmesenizde aslında sizde de olabilir. 

Bipolar TestiBipolar testi;
 • Alışılmışın dışında fazla neşeli veya hüzünlü olmak.Her insan zaman zaman fazla mutlu veya fazla mutsuz olabiliyor. Bunu hayatımızda hepimiz yaşayabiliriz. Bu durum normalden çok daha fazla tekrarlıyorsa sık sık gayet mutluyken bir anda aşırı üzgün ve mutlu bir hal alınıyorsa bipolar riski bulunuyor demektir. 
 • En ufak şeyleri bile çok kafaya takıp mutsuz olmak. Hayatınızda iyi gelen şeylerin olmasına rağmen kötü şeyleri sürekli düşünen kafaya takıp ve bunlar hakkında düşünülüyorsa bu da bipolar olabileceği anlamına geliyor olabilir.
 • Madde bağımlılığı. Depresyon ve atak halleri sırasında alkol ve uyuşturucuya karşı konulamaz bir istek duyuluyorsa bu da bipolar bozukluğu belirtilerindendir. 
 • Çok az yada çok fazla uyumak. Genelde uyku bozuklukları bipolar hastalarında gözükmektedir. Kişi atak hiç uyuyamıyor, uyusa bile 1-2 saat sonra tekrar kalkabilir.
 • Başladığı işleri bir türlü bitirememek. Genelde kişiler genelde mani evresinde iken başladıkları bir işi depresyon evresine geçtiklerinde yarım bırakırlar.
 • Daha sonra pişmanlık duyacakları fevri kararlar almak. Eğer birden bire çok paralar harcıyor veya şans oyunlarına yatırıyor yada işten ayrılıyorsa sonrasında neden yaptığını anlamıyorsa bipolar bozukluğuna sahip olduğu anlamına gelebilir.
 • Odaklanma ve dikkat sorunu yaşar. Özellikle atak dönemlerinde bir şeye odaklanması ve dikkatini vermesi neredeyse imkansızdır. 
 • Birden çok konuşmaya ve çok düşünmeye başlar. Normalde sakin davranışları varsa ve aniden ortaya çıkan bu durum gözleniyorsa hastalığın mani evresinde olduğunu gösterir.
 • Korkak olmakla agresif olma arasında sık sık gidip gelmek. Bir an kendilerini  ürkek hissederken hemen ardından nedenli veya nedensiz fazla sinirlenip çevrenizdekilere belli etme bu belirtilerden biri.
 • Aşırı alıngan olmak her şeyi yanlış anlamak. Bu düşüncelerin yanında bir de herkesin sizin hakkınızda kötü düşündüğünü s]]> Bipolar Bozukluk İlacı https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk-ilaci.html Thu, 29 Nov 2018 06:16:59 +0000 Bipolar Bozukluk Nedir; Mani – hipomani ve depresyon arasında yaşanan gitgelli duygudurumlara bipolar affektif bozukluk adı verilmektedir. Ataklar ile seyreden bir hastalıktır. Genellikle ömür boyu sürsede,  ile Bipolar Bozukluk Nedir; Mani – hipomani ve depresyon arasında yaşanan gitgelli duygudurumlara bipolar affektif bozukluk adı verilmektedir. Ataklar ile seyreden bir hastalıktır. Genellikle ömür boyu sürsede,  ile korunma tedavisi ve ataklar arası sürenin uzatılması mümkün olmaktadır.

  Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir

  Bipolar bozukluk, depresyon ve mani arasında gidip gelindiğinden dolayı her iki atağında kendine özgü belirtileri bulunmaktadır.

  Bipolar Bozukluk Mani Döneminde;

  • Enerji artışı,
  • Günlük 1-2 saatlik uyku ve uyku isteğinde azalma,
  • Cinsel istekte artış,
  • Kendini peygamber, cumhurbaşkanı, Allah görme gibi büyüklük sanrıları,
  • Özgüvende artış,
  • Hızlı, çok, bağırarak ve konudan konuya atlayarak konuşma,
  • Saldırganlıkta ve öfkede artış,
  • Dikkatte dağınıklık,
  • Gereksiz ve tutarsız alışveriş yapma, para harcama,
  • Bazı şiddetli manilerde halüsinasyonlar görme, duyma ve hissetme.

  Bipolar Bozukluk Depresyon Döneminde;

  • Algılama ve kavramada azalma,
  • Enerji kaybı,
  • Huzursuzluk ve karamsarlık,
  • İntihar düşünceleri,
  • Suçluluk ve değersizlik gibi düşünceler,
  • Psikosomatik şikayetler,
  • Aşırı mutsuzluk,
  • Uyku düzeninde bozulma (aşırı uyuma veya uyumama, kesik kesik uyuma)
  • Yeme düzeninde bozulma (fazla yeme veya iştahtan kesilme)
  • İsteksizlik,
  • Cinsel istekte azalma
  • Gibi belirtiler görülebilir.

  Bipolar Bozukluk Tedavisi Nasıldır

  Bipolar bozukluğun en temel tedavisi ilaç kullanımıdır. Bipolar bozukluk ilacı olarak piyasada tescilli olan tek bir bipolar bozukluk ilacı bulunmaktadır. O da lityum tuzudur. Tesadüf sonucunda lityumun duygudurumu dengelediği ortaya çıktığından beridir, lityum tuzu bipolar bozukluk ilacı olarak kullanılmaktadır.

  Lityum tuzu dışında, bipolar bozukluk ilacı olarak kullanılan başka bir madde bulunmamaktadır. Fakat son 50 yıl içerisinde epilepsi nöbetleri için kullanılan ilaçların aynı zamanda bipolar bozukluklarda ataklar halinde seyrettiğinden dolayı, faydalı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bunun sonucunda aşağıda yazan bazı ilaç etken maddeleri de bipolar bozukluk ilacı olarak kullanılmaktadır.

  Bipolar Bozukluk İlacı;

  • Valproik Asit,
  • Karbamazepin,
  • Lamotrijin,
  • Gabapentin,
  • Topiramat,
  • Okskarbazepin.

  Antiepileptik ilaçların bipolar bozukluk ilacı olarak kullanılmasının dışında akut manik ataklara anında etki edebilmesi amacıyla antihistaminik sakinleştirici ilaçlar ve antipsikotik ilaçlar verilmesi gerekmektedir.

  Akut depresyon döneminde anında etki sağlayacak bir ilaç bulunmadığından antidepresan kullanımı gerekmektedir. Antidepresanlar 3 hafta sonrasında etki göstermeye başladıklarından dolayı ilaçlar kesinlikle etki göstermeden bırakılmaması gereklidir. Ancak yine antidepresan ilaçların maniye sokma riski bulunduğundan dolayı, depresyondan çıkıldığı zaman hemen doz azaltılmaya başlanılarak ilaç bırakılmalıdır.

  ]]>
  Bipolar Bozukluk Lityum Tedavisi https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk-lityum-tedavisi.html Thu, 29 Nov 2018 15:01:11 +0000 Bipolar bozukluk lityum tedavisi, Bipolar bozukluklu lityum tedavisinde, hastalarda inişler ve çıkışlar çok olur. Hasta bir süre yükselmeye girer, sonra birden düşüşe geçer. Bu yükselme ve düşüşlerde hasta ve hasta yakınlar Bipolar bozukluk lityum tedavisi, Bipolar bozukluklu lityum tedavisinde, hastalarda inişler ve çıkışlar çok olur. Hasta bir süre yükselmeye girer, sonra birden düşüşe geçer. Bu yükselme ve düşüşlerde hasta ve hasta yakınlarında büyük hasarlar meydana gelmektedir. Kısa bir dönemde yükselmedeyken kendisini çok iyi hisseder. Güçlü kuvvetli her şeyle baş edebilir. Bütün sorunlarını çözebilir durumda hissederken birdenbire düşüşe geçer ve içe dönük bir hal alır. Bu da Hem hastayı hemde  hasta yakınları büyük ölçüde rahatsız etmekte hatta yıpratmaktadır. Bipolar bozukluk lityum tedavisinde, hastalarda intihara meyil çok fazladır hasta yakınlarının çok dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü hastalar sık sık intihar etmeyi düşünür. Bipolar bozukluk lityum tedavisinde, hasta da yükselme döneminde çok şiddetli cinsel istek olabilir. Bu da hastanın diğer bulaşıcı hastalıklara açık bir hale gelmesine neden olur. Hastalar özellikle alçalma döneminde ise tatminsizlik gibi sıkıntılar yaşadığı için daha da içe dönük ve bunalıma girmiş halde olurlar. Depresif bir görüntü çizerler. Hastalar yükselme döneminde iken çok aşırı hareketlidirler. Alçalma dönemine geçtiğinde ise büyük bir sıkıntı içerisine girer.

  Hiçbir şey başaramayacağını düşünür ve depresyona girer. Hareketliliği de azalmıştır daha çok içe dönük ve manik bir durum sergilerler. Bipolar bozukluk lityum tedavisinde, lityum alan hastaya EKT uygulanacaksa EKT yapılmadan iki gün öncesinden lityum tedavisi hastadan kesilmelidir. Çünkü iki Tedavinin aynı anda yapılması haftada olumsuzluklara neden olabilmektedir.

  Bipolar bozukluk lityum tedavisinde, ile lityum tedavisi manik depresifler de ve iki ucu açık mizaç bozukluğunu tedavi etmek için bin dokuz yüz ellilerde üretilmiş bir ilaçtır. Lityum tedavisi güçlü bir mizaç düzenleyicidir. Kesinlikle yatıştırıcı bir ilaç değildir. Güven içerisinde kullanılabilir düzenli kullanımda etkileri çok güzel bir şekilde görülebilmektedir. Yalnız genç hastalarda özellikle nöbetlerin olmaması sonucunda iyileştiklerini düşünürler. Tedavi kesilmektedir ki bu daha tehlikelidir. Çünkü daha şiddetli daha kötü nöbetler ve daha sık nöbetler geçirmeye başlarlar. Hastalara lityum tedavisi başlandıktan sonra birdenbire kesilmemesi gerektiği doktor takibi altında ilacın gerekiyorsa kesilebileceği anlatılmalıdır. Yükselme ya da alçalma durumunda olan mizaç bozukluklarına etkili bir ilaçtır. Lityum düzenli alındığında manik ve depresif ataklar daha az görülür sıklıkları, şiddeti azalır.

  Bipolar bozuklukta lityum tedavisi, doz ayarlamasında önceden lityum seviyesini belirleyecek testler yapılmalıdır. Testler genellikle hastalar akşam dozlarını aldıktan sonra aradan on iki saat geçmesi beklenmelidir. On iki saat geçtikten sonra aç karnına yapılmalıdır. Sabah dozu kesinlikle test için kan alınmadan alınmamalıdır. Kan verildikten sonra hasta kahvaltısını yapmalı sonrasında ise test sonucuna göre doktorun önerdiği doz hastaya verilmelidir. Bipolar bozukluk lityum tedavisinde, ülkemizde genellikle lityum karbonat  tuzu kapsülleri kullanılmaktadır. Doz ayarlamasi kişiden kişiye göre değişmekle birlikte bazı hastalarda dokuz yüz miligram ile biz iki yüz miligram günlük doz halinde verilirken. Bazı hastalarda yüz elli miligramdan başlayıp, üç yüz miligrama kadar çıkan gün içerisinde parçalara bölünmüş halde küçük dozları mevcuttur. Hastada iyileşme etkileri ilacın başlanmasından yedi ile on gün sonrasında görülmeye başlanır.

  Bipolar Bozukluk Lityum TedavisiBipolar bozukluk lityum Tedavisi,  en çok vücutta böbrekleri ve tiroit hormonlarını etkilemektedir. Tiroid  hormanlarında hipotiroidi ve guatr ataklarında etkili olmaktadır. Bu tür durumlarda hastada hipotiroidi ve guatr atakları gelişirse doktor tarafından önerilen tedavi hastaya başlanmalıdır. Lityum böbreklerde nefritlere neden olarak renal yetmezliği neden olabi]]> Bipolar Bozukluk Ve Alkol https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk-ve-alkol.html Fri, 30 Nov 2018 13:48:32 +0000 Bipolar bozukluk ve alkol, yakından ilişkilidir. Bipolar bozukluğunun asıl adı manik depresifdir. Manik ve depresif olarak atak halinde gelişir. Bipolar deyince akla ilk olarak gelen alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkla Bipolar bozukluk ve alkol, yakından ilişkilidir. Bipolar bozukluğunun asıl adı manik depresifdir. Manik ve depresif olarak atak halinde gelişir. Bipolar deyince akla ilk olarak gelen alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardır. Bipolar yani manik depresif atağında vücutta dayanılmaz bir alkol ve madde tüketimi isteği ortaya çıkar. Buda hastayı bağımlı hale getirebilir. Hasta bipolar bozukluğu sonucunda depresif yaşama geçtiğinde otomatik olarak alkol sorunu da kendini gösterebiliyor. 

  Bipolar ve alkol kişi sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Hastalarda belirgin bir anksiyete durumu söz konusudur. Hem manik hemde depresif hastalarda bu görülmektedir. Anksiyetesini gidermek amacıyla bu durumdan yardım almak isteyebilirler. Self meditasyon diye bilinen kendi kendini tedavi etmek amacıyla alkol ve uyuşturucu madde tüketimi yapan hastalarda dikkat çeken ön önemli unsurlardan biridir. Bipolar bozukluğu hastasının 1/4 ünün alkolik olduğu belirtilebilir. Bipolar bozukluğu ve alkol teşhisinde uzmanlar tarafından genellikle bu hastalığın tedavisinde alkol sebebini hastadan dinlemek isterler. Oysa bipolar hastasında bu hastasında bu öykünün güvenilirliği çok düşüktür. Kısa süreli bir atak ve uzun süren bir alkolik durum. Bipolar bozukluğu ve alkol yaş küçüldükçe daha vahim bir hal alır. 20 yaşından önce alkole başlayan hastalar hem daha depresif hemde daha tehlikeli olurlar. Bipolar bozukluğu ve alkol problemi olan insanlar suç işlemeye çok eğilimlidir. Bu durum erkek hastalarında yüzde 20'lerde görülürken kadın hastalarda bu alkolik durum tam 10 kat düşmektedir.

  Bipolar bozukluk ve alkol  iki evrede de kendini gösterir;
  • Bipolar 1
  • Bipolar 2
  Bipolar 1 bozukluk ve alkol 
  • Bipolar1in tedavisi bipolar 2'de geçerli olmamaktadır.
  • Bipolar bozukluk ve alkol denilince akla 1. Evre geliyor çünkü 1. Evre daha meyilli oluyorlar.
  • Bipolar 1 kadınlarda daha az görülür. Duygu durum epizondu daha az geçirirler. 
  Bipolar 2 bozukluk ve alkol 
  • Bipolar 2 kadınlarda daha sık görülür. 
  • Yaşam boyu prevelansı ise 0.5  hipomanik episodlar kişiye özgü bir biçimde majör depresif episodlara öncelik ediyor veya izliyor olabilir. 
  • Bipolar 2 ailevi sorunlarla daha ilişkili olur. 
  • Bipolar 1'e Gore başladığı hastaların bipolar 1'e göre suisit girişimi ve sonuçlandırma oranını yüksek olduğu yönünde kanıtlar vardır. 
  • Bipolar 2 kronik seyirli bir hastalık olduğu yönünde bulgular var. 
  Bipolar Bozukluk Ve AlkolBipolar bozukluk ve alkol de genel olarak hesaplama yapılırsa bipolar bozukluğu hastasının hayat boyu alkolik durum %50'lerdedir. Türkiye deki hastalarda bu durumun açık ara düştüğünü unutmamak gerekir. Burada hastaların aile içinde kalmaları ve dinsel yapıları önemli bir faktördür. Özellikle manik devresinde depresif döneme kıyasla manik hastalarının ilaç ve alkol kullanımına daha eğilimli olduklarını söyleyebiliriz. Hastalar kendilerini dışarıdan soyutladıkları ataklarda  kendilerini bilmezler. Çok paralar harcıyor veya ölümüne alkol alıyor veya bunun gibi olağan dışı davranışlar sergileyebilirler. Bipolar 1bozukluk ve alkol  bu durum için daha vahim bir tablo, bipolar bozukluk ve alkol 2 ise 1'e kıyasla daha düşüktür. Kimi hastalar daha manik dönemi başında hemen alkol bağımlısı haline gelmektedir. Bu anlaşılması zor bir durumdur. Manik zaten öfori içindeyse neden başka bir öforizan iyi gelir ki Bunun en mantıklı açıklaması alkolün asiyolitik özelliğidir. Hasta içtiği zaman içerisinde kendi kendini iyi hissettiğini düşünür. Bipolar bozukluk ve alkol hayat boyu süren bir hastalık olsa da sevdiklerinizin desteğiyle daha yaşanılabilir bir hal alıyor.

  ]]> Bipolar Disorder https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-disorder.html Fri, 30 Nov 2018 15:09:31 +0000 Bipolar disorder, iki uçlu bir affektif bozukluktur. Mani, depresyon, hipomani, hafif depresyon ve stabilite arasında döngüler ile seyreden bu hastalık, yetersiz tedavi sonucu veya tedavi edilmediğinde çok ağır sonuçlara yol a Bipolar disorder, iki uçlu bir affektif bozukluktur. Mani, depresyon, hipomani, hafif depresyon ve stabilite arasında döngüler ile seyreden bu hastalık, yetersiz tedavi sonucu veya tedavi edilmediğinde çok ağır sonuçlara yol açabilmektedir. Ciddi iş kayıplarına, manik ataklarda yapılabilen sorumsuz harcamalara, evlilik içerisinde sorunlara, boşanmalara, ruhsal kayıplara ve hatta ölüme bile sebebiyet verebilir.

  Bipolar Disorder’da Ataklar Nasıl Seyreder

  Bipolar Disorder hastalığının karakteristik özelliği mani ve depresyon arasında devamlı olarak yaşanan gitgellerdir. Bipolar disorderın bazı tiplerinde bu ataklar ağır veya hafif depresyona; mani veya maniden daha hafif olan coşku hali hipomaniye kayabilir.

  Ataklar dışında bipolar disorder hastalarının bir de stabil dönemleri bulunmaktadır. Bu dönemde herhangi bir atak belirtisi görülmez, kişi normaldir. Bazı kişiler de bu stabilite dönemleri çok çok az sürerken, bazı hastalar ise hayatları boyunca tek bir atak geçirebilirler.

  Bipolar Disorder Tanısı Kimlere Koyulmaktadır

  Genellikle 15 – 24 yaşları arasında, ağırlıklı olarak genç erişkinlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Kişinin hayatı boyunca tek bir manik atak -antidepresan kullanımı sonucu ortaya çıkması sayılmaz.-geçirmesi bile bipolar disorder tanısının koyulmasına yeterli olabilmektedir. En sık 20’li yaşların başında görülmeye başlansa da çocuk yaşlarda ve 40’lı yaşlarda da ender de olsa bipolar disorder tanısı koyulabilmektedir. 

  Bipolar Disorder Tanısı Nasıl Koyulmaktadır

  Detaylı bir psikiyatrik muayene ve tarama sonrası doktor belirtileri değerlendirerek bipolar olup olmadığınıza karar verecektir. Bazı durumlarda farklı hastalıkların ayırıcı tanısı yapılması amacıyla MMPI gibi detaylı testler uygulanması da tanı koyulmasını kolaştırmaktadır. Bunun dışında bipolar disorder hastalığı genetik olabileceğinden dolayı aile öyküsü dinlenebilir, tıbbi geçmişiniz de bu konuda önemli olmaktadır. Bazen kişiler atak sırasında yaptıklarını hatırlayamayacağından doktor aile ile konuşmak isteyecektir.

  Bipolar Disorder

  Bipolar Disorder’ın Mani Atağı Belirtileri Nelerdir

  Bipolar Disorder’da manik atakları çoğunlukla ani bir şekilde başlar ve en az 2 hafta olmak üzere 4–5 ay süren coşku hali görülür. Manik fazın belirtileri şunlardır

  • Duygudurumda aşırı derecede artış,
  • Enerjide artış ve fazla hareketlilik,
  • Saldırganlığın artması,
  • Toplumsal kurallara uymama,
  • Günlük 1–2 saatlik uyku uyuma,
  • Hızlı, bağırarak ve çok konuşma,
  • Konuşurken konudan konuya atlama,
  • Dikkat eksikliği ve dağınıklığı,
  • Özgüvende fazla artış,
  • Büyüklük sanrıları ( kendini peygamber gibi, cumhurbaşkanı gibi görme )
  • Abartılı ve sorumsuzca para harcama, para dağıtma,
  • Ticari girişimlere atılma,
  • Cinsel istekte artış,
  • Dünyanın kendi etrafında döndüğünü zannetme
  • Bazen halüsinasyonlar görme, duyma ve hissetme.

  Bipolar Disorder Hipomani Atağı Belirtileri Nasıldır

  Maniye göre belirtiler daha hafiftir, bu nedenle çoğu zaman hastalar ve doktorlar tarafından fark edilemeyebilir. Hipomani belirtileri şunlardır:

  • Özgüvende artış,
  • Uyku ihtiyacında belirgin bir azalma,
  • Fiziksel ve zihinsel aktivite seviyesinde artış,
  • Beyinde fikirlerin uçuşması,
  • Çok konuşma.

  Bipolar Disorder Depresyon Atağı Belirtileri Nelerdir

  Bipolar disorderda depresyon atakları genellikle manik ataklara göre çok daha uzun sürebilmektedir. En az 3 hafta olmak üzere yaklaşık 5–6 ay sürebilmektedir. Ancak genellikle 1 yılı geçmemektedir.

  • Dikkati]]> Bipolar Bozukluk Atakları https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk-ataklari.html Sat, 01 Dec 2018 12:04:24 +0000 Bipolar bozukluk atakları, Bipolar bozukluk manik depresif bir psikiyatri hastalığıdır. Türkçe adı ile manik depresyon olarak bilinen bu hastalık, iki uçlu duygu bozukluğu olan, Bipolar afektif bozukluk, risk içeren davranışlar Bipolar bozukluk atakları, Bipolar bozukluk manik depresif bir psikiyatri hastalığıdır. Türkçe adı ile manik depresyon olarak bilinen bu hastalık, iki uçlu duygu bozukluğu olan, Bipolar afektif bozukluk, risk içeren davranışlar nedeniyle ilişkilere ve iş kariyerlerine zarar veren, tedavi olmadıklarında intihara bile gidebilen kişilerdeki ruhsal hastalıktır. Kısacası Bipolar bozukluk, kişilerde manikden depresyona kadar uzanan ruh hastalığı yani ruh halindeki değişiklikliklere denir. Manik terimi genel olarak hareketli, konuşkan, güçlü, enerjik, öforik bir dönemi anlatır. Depresif yani depresyon ise; kafa karışıklığı, sinirlilik, enerji kaybı, üzüntü, değersiz hissetme, uyku uyuyamama, haz kaybı, öfke ve içine kapanmadır. Bu iki duygu arasında önce manik olan ve arkasına ruh hali tam bir karamsarlık içerisine düşen hastalara Bipolar bozukluk terimi kullanılır. Bu değişik yükselme ve alçalmalar her insanda değişik bir yapı sergilediğinden Bipolar bozukluğu teşhisi en zor konan hastalıklardandır. 

   Bipolar bozukluk atakları; bu hastalık belirttiğimiz gibi ani manik duygular içerisinde iken birden bire karanlık bir ruh hali içerisine girmektir. Bunun birebir olduğu hastalarda bu durumlara tıp dilinde ataklar denmektedir. Bu atakların ne sıklıkta olduğu ve ne şekilde gerçekleştiği hastanın içsel yapısına ve hastalığın seviyesine bağlı bir durumdur. Bipolar bozukluk atakları, özellikle 15 ile 24 yaşları arasında kendini gösteren ve hastanın geçmişinde yaşadığı ağır travmalara göre oluşur. Özellikle çok ağır kayıplar veya çöküntüler yaşanan hastalarda kendisini gösteren bu rahatsızlık doktor tarafından birebir muayenede işaret ve belirtilere bakılarak tanısı konmaya çalışır. Burada dikkat edilecek husus hastanın gerçekten de bu hastalığı taşıyıp taşımadığının tanısının doğru bir şekilde konmasıdır. O yüzdende hasta izlenerek takip edilmeli ve ataklar yaşandığında oluşan değişikliklere bakılmalıdır. 

   Bipolar bozukluk ataklarında hastanın durumu;
   • Ani duygu değişimleri,
   • Çok enerjik ve hareketli iken birden karamsar ve sinirli olması,
   • İş ve özel hayatında çok büyük inişler ve çıkışlar,
   • Beden hareketleri,
   Bipolar Bozukluk AtaklarıBipolar bozukluk ataklar ile gelen bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde bu ataklar sıklaşarak hastanın tüm yaşantısını yaşanmaz hale getirir. Yalnız tedavi görerek hastalıkla yaşamayı öğrenen kişilerde de ortalama yüzde yetmiş oranında düzelmeler gözlemlenir. Yaşanan ataklar arasında hasta normalleşerek hayata devam ettiği bir hastalıktır. Sadece ataklarda kendisini gösteren bir hastalıktır. O yüzden tedavi edilmesi ve bu tedavinin devamlılığının olması çok önemlidir. Bir Bipolar bozukluk olan hastaların ilaç ve tedaviler ile daha üretken ve yaratıcı bir insan olması sağlanır.

   Bipolar bozukluk atakları; bu hastalığın tanısı oluşan ataklar ile belirlenir. Bu atakların yaşanma sıklığı da hastalığın ne kadar ilerlediğini gösterir. Ataklar arasında geçen zaman dilimde hasta normal döngüde yaşamaya devam ederken atakların sıklıkla oluşması bu normal yaşantının nerede ise sıfıra düşmesine neden olur. O yüzdende bu hastalığın doktor tarafından tanısının konulması ve ilaç tedavileri ile atakların azaltılması mümkündür. Ataklar yaşandığında hastada görülen ilk belirti manik belirtilerdir. Bunlar enerjik, heyecanlı, çok konuşma, aşırı coşku, özgüven artışı gibidir. Devamında ise depresif oluşumlar meydana gelerek, sinirli, asabi, uyku düzensizliği, enerji kaybı, haz kaybı, karamsarlık gibi ruhun içe çöküşü olarak bilinen bir duruma sanayiler ile geçmesidir. Bu hastalığın atak döngüsü her seferinde daha büyük bir şekilde gerçekleştiğinden bu tür hastaların kesinlikle tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde yaşamlarını yaşamayacak hale gelerek sosyal hayattan kopma noktasına gelir. Hastalık tam olarak bir psikiyatri hasta]]> Bipolar Kişilik Bozukluğu https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-kisilik-bozuklugu.html Sun, 02 Dec 2018 11:09:37 +0000 Bipolar kişilik bozukluğu, Bu hastalık tedavi edilmediği taktirde ciddi sonuçlar doğuran bir rahatsızlıktır. Bu hastalıkta olan kişilerin ilişkilerine ve kariyerine zarar veren bu hastalık tedavi edilmezse intihara yol açmaktadı Bipolar kişilik bozukluğu, Bu hastalık tedavi edilmediği taktirde ciddi sonuçlar doğuran bir rahatsızlıktır. Bu hastalıkta olan kişilerin ilişkilerine ve kariyerine zarar veren bu hastalık tedavi edilmezse intihara yol açmaktadır. Bipolar kişilik bozukluğu depresyona kadar uzan ruh halindeki değişikliğe denir. Bipolar kişilik bozukluğu her insanda değişiklik gösterdiği için teşhisi zor bir hastalıktır. Kişide değişen bu ruh hali, Manik terimi yani, aşırı hareketlilik, enerjik, konuşkan, güçlü, umarsız bir dönemi tanımlar. Kişide alışveriş çılgınlığı yada impulfis riskli seks isteği oluşabilir. Bu yükseklerde uçan ruh hali değişiklik göstererek aniden karanlıklara boğulabilir. Kafa karışıklığı, sinirlilik, öfke ve kapan kısılma hissi ortaya çıkmaya başlar. Bir önceki ruh halinin tamamen zıt yönünde duygular baş gösterir. Örneğin, ağlama, üzüntü,değersizlik hissi, enerji kaybı, uyku problemi ve haz kaybı ortaya çıkmaya başlar. Bipolar kişilik bozukluğunda her zaman dramatik ruh hali görülmez. Manik dönem depresyonlar günlerce, aylarca hatta yıllarca sürebilir. Bazı kişiler bunların üstesinden gelebilir. Lakin her şey bazen yolunda gidiyor gibi görülse de ilerledikçe tehlikede ortaya çıkar. Aileler için bu durum kabul edilebilir değildir. Aileler şizofreni hastalarını daha çabuk kabullendikleri halde bipolar kişilik bozukluklarında tam tersi olur. Bunun nedeni ise kişi üretken bir insanken tam tersi yönde anlamsızca yada amaçsızca yaşamaya başlayabilir. Kişisi umarsızca para harcayacağı gibi rastgele cinsi münasebetlerde bulunduğu için bu durumun aileler tarafından kabul edilmesi güçleşir. Problem fark edilir edilmez psikiyatriste görünmesi ve destek alması gerekir. Bipolar kişilik bozukluğu yada ruh haliyle alakalı başka bir rahatsızlık olsun tedavi olasılığı her zaman vardır. Bipolar bozukluk gençlerde, genç yetişkinlerde daha sık görülür.

   Bipolar Kişilik BozukluğuBipolar kişilik bozukluğu semptomları ve türleri, Hastalığın iki güçlü ve birbirine zıt evresi vardır, Bipolar mani/Bipolar depresyon, bipolar depresyon/majer depresyondur.
   • Bipolar mani/bipolar depresyon, hırçınlık, aşırı konuşma,beyninde yarışan düşünceler, abartılı öz saygı, alışılmışın dışında enerji, daha az uyku ihtiyacı, düşüncesizce doyuma ulaşama arzusu, ani seyahatler, aşırı ve rastgele seks, alışveriş çılgınlığı, hızlı araba kullanma, yüksek riskli iş yatırımları gibi sıralanabilir.
   •  Bipolar depresyon/Majör depresyon, Depresif bir ruh hali, düşük öz saygı, düşük enerji seviyesi, Apati, yalnızlık, çaresizlik, üzüntü, suçluluk hissi, zayıf koordinasyon, uykusuzluk yada gereğinden fazla uyuma, yavaş konuşma, yorgunluk, (suisidal) intihar düşünceleri ve hisler, düşünceleri, düşük konsantrasyon, Her zaman ki aktivitelere karşı haz ve ilgi isteksizliği gibi belirtileri vardır. Bipolar hastalık ömür boyu süren bir hastalıktır. Tedaviyle kontrol altında tutulabilir. Hızlı bipolar bozukluğu olan kişi yılda en 4 kez veya daha fazla mani veya depresyon yaşar.
   Bipolar kişilik bozukluğu tanısı ve tedavisi, Günümüzde uzmanlar bipolar kişilik bozukluğunda kişilerin ruh hallerini anlamakta ve doğru bir tanı koymakta çok ilerlemişlerdir. Doğru işaretler ve semptomlar doğru tanıyabilmek de ve bipolar kişilik bozukluğuna ilaçlarla etkili ve güvenli bir şekilde tedavi etmektedirler. Özel kan testleri yada pahalı laboratuvar testleri ile konulan tanılara fazlasıyla alıştık lakin bipolar kişilik bozukluğunda kişisel bozukluğunu teşhis etmede çoğu test ve görüntüleme tekniği yetersiz kalır. En doğru teşhis ruh hali oynamaları davranış ve alışkanlıkları doğru şekilde açıkça doktora anlatmak gerekir. 1 ve 1'den fazla doktora gözükmek gerekir. Doktor bipolar kişisel bozukluğu ile ilgili detaylı sorular soracaktır. Testlerin tahlillerin ve doktorun kişiyi dinleyip analiz etmesinden sonra bir bütün olarak ancak teşhis konulabilir. Bu hastalığın tedavi şekli 3 ilaç s]]> Bipolar Hastaları Evlenebilir Mi https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-hastalari-evlenebilir-mi.html Tue, 24 Mar 2020 10:48:00 +0000 Bipolar hastaları evlenebilir mi, Bipolar bozukluk adıyla bilinen manik depresif bozukluk toplum içinde çok yaygın olarak bilinen psikolojik bozukluktur. Abartılı davranış sergileyen bipolar bozukluk hasta ve hasta yakınları için Bipolar hastaları evlenebilir mi, Bipolar bozukluk adıyla bilinen manik depresif bozukluk toplum içinde çok yaygın olarak bilinen psikolojik bozukluktur. Abartılı davranış sergileyen bipolar bozukluk hasta ve hasta yakınları için bir çile ve ızdıraptır. Davranışlarını kontrol edemeyen hastalar bir anda neşeli bir anda mutsuz olup bir anda gülüp bir anda ağlayabiliyor.Günlerce depresyondan çıkamayan hastalar bir anda yerinde duramayabiliyor. Eski adıyla ''manik depresif'', psiyatrik bir bozukluktur. Bipolar ise iki uçlu yani bir ucu depresyon diğer ucu ise hipomani veya mani olan bir hastalıktır. Depresyon dönemleri klasik depresyona göre daha uzundur ve ağırdır. 
   • Mutsuzluk, 
   • Yaşamdan zevk alamamak, 
   • Halsizlik, 
   • Uyuklama veya uykusuzluk, 
   • Aşırı duygusallık, 
   • Çabuk ağlama, 
   • Aşırı yeme veya iştahsızlık 
   • Kimseyle görüşmeme 
   • Yalnızlaşma 
   • Cinsellikten soğuma, 
   • Sorumluluğunu yerine getirememe, 
   • İntiharı düşünür hale gelme gibi belirtiler görülür 
   Kötü alışkanlıklar ve internet bağımlılığı gibi riskler bu dönemlerde artabilir. Kişi yaşayan bir ölü gibi dolaşır. Bipolar hastaları sürekli gülüp eğlenirler. Bazen içimiz içimize sığmaz ve inanılmaz enerjik, coşkulu ve heyecanlı oluruz. Oradan oraya koşuştururuz. Hayat toz pembe gelir, herkesi neşelendirir, güldürür, sevecen, sıcakkanlı olur, girdiğimiz ortama hemen ayak uydururuz. Bu tarz insanlarımızda taklit yeteneği gelişmiş olup insanları güldürür, karşı tarafı çabuk etkiler. Doğaları böyle şekillenmiş olup sempatik de olabilirler. Bu tip insanlara hipomanik deriz. Bu tip hastalar çevresindekilerle ciddi bir sorun yaşamazlar.

   Manide ise duygu ve hareketlerin de abartı vardır. Gerçek haliyle bir uyumsuzluk, neşeli bir güzellik bir iyilik hali vardır. Hayattan inanılmaz zevk alır, sürekli güler kahkahalar atar. Eğlenir, kendini önemli görür, dans eder, şarkı, türkü söyler ilahiler söyler, kimseyi umursamaz ama hayır dendiğinde, engellendiğinde taşkınlık gösterir kızar, bağırıp çağırıp küfür eder ve megolomaniktir. Kendini değerli ve büyük, önemli görür. Projeleri, planları, önemli düşünceleri vardır ama birileri onu çekemiyordur.

   Düşüncelerin akışı ve çağrışımı fazlasıyla hızlanır. Zihni açılır, şiirsel bir şekilde kafiyeli konuşur, hafızası saat gibidir, dikkati çabuk dağılır. Her şeyi görür,duyar, ilgilenir. Bir konuya yoğunlaşamaz ama bazı zamanlarda gerçek dışı düşüncelere kapılıp ben Mehdiyim, Atatürk'üm, Peygamberim, Evliyayım, dünyayı insanlığı kurtarmaya geldim diye saplantılar ortaya çıkar.Hatta bu saplantılarıyla ilgili halüsinasyon görüp, sesleri işitebilir ve etrafa şüphe içinde bakar. Paranoyak bir şekilde izlendiklerini sanıp komplo teorisi kurarlar. Bu hastalar bazen şizofreni damgası da yiyebilirler ama mani düzelince Psikotik belirtilerde düzelir.

   Bipolar hastaları makinalı tüfek gibi konuşur. Manik olan hasta sürekli konuşur geçmişte buna '' İshal-i Kelam'' derlermiş. Konular kopuktur, fikir işleri vardır, yerinde duramaz, sürekli gezer, seyahat eder, tanımadığı kişilerle samimi olur, resimler çizer, saklı şarkılar öyküler, şiirler yazar, yönetici yatırım yapar, aşırı alışveriş yapar, kendisinden ilgilenmediği konuları girer, aşırı derecede içki kumar kullanılır, arabayı hızlı ve tehlikeli kullanırlar, boşanabilir hastalığını kabul etmez, uykusu azalır cinsel dürtüleri artar, konuşmaktan sesi kısılır, aşırı hareketten kilo kaybeder, bipolar hastalar hastalığını kabul etmezler. 

   Bipolar Hastaları Evlenebilir MiBipolar Hastaları Evlenebilir Mi

   Sonuçta ortada bir rahatsızlık vardır ancak sadece bipolar hastalığı değil, diğer ruhsal hastalar içinde evlenemez diye birşey yoktur. Stres bipolar hastalığını tetikler. evlilik olacak mı, bu hastanın hayatında yeni bir stres söz konu]]> Bipolar Bozukluğu Olan Kişilere Nasıl Davranılmalı https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozuklugu-olan-kisilere-nasil-davranilmali.html Mon, 03 Dec 2018 15:05:48 +0000 Bipolar Bozukluğu Olan Kişilere Nasıl Davranılmalı, bipolar bozukluğu olan kişiler özellikle ani yükselmeleri ve ani alçalmaları sebebi ile hem yakın çevresi hem de hastanın kendisi açısından oldukça zor baş edilen hastalık Bipolar Bozukluğu Olan Kişilere Nasıl Davranılmalı, bipolar bozukluğu olan kişiler özellikle ani yükselmeleri ve ani alçalmaları sebebi ile hem yakın çevresi hem de hastanın kendisi açısından oldukça zor baş edilen hastalıklardan birisidir. Çünkü hastanın kendi ruh halinde yaşamış olduğu davranış değişimleri çevresinde bulunan kişileri ve özellikle ailesini oldukça fazla etkilemektedir. Ancak bipolar bozukluk teşhisi yapılmış kişi seçilen uygun tedavi, kullanılan ilaçlar ve yakınındaki kişilerin desteği sayesinde kendi ruh halini kolaylıkla dengelemeyi başarabilmektedir. Bpolar bozukluk kişide tanısı ne kadar erken yapılır ve tedaviye erken başlanır ise bu hastalığın iyileşme sürecinin orantısını etkilemektedir. Bunun için bipolar bozukluk teşhisi konmuş kişi özellikle aile ve çevresindeki kişilerin desteği ile cesaretlendirilerek doktora başvurması sağlanır. Çünkü bu hastalığın kendiliğinden geçeceği ya da azalacağı düşünülse de kişinin kendi içinde yaşamış olduğu yükselmeler ve alçalmaların artışına neden olmaktadır.

   Bipolar Bozukluğunda Aile Ve Yakınlarının Desteğinin Önemi Nedir, bipolar bozukluğu olan kişi için hem ailesinin hem de çevresindeki yakınlarının vermiş olduğu destek çok büyük önem taşımaktadır. Bu hastalığa yakalanan kişiler arasında yapılan araştırmalara göre, kişinin ailesinden ve çevresindeki kişilerden hem destek hem de sevgi görmesi hastanın daha hızlı bir şekilde iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bipolar bozuklukta ortaya çıkan manik ve depresif dönemlerinin belirtileri çok az görülürken, aynı zamanda bu dönemlere daha az girerler. Çoğunlukla bipolar bozukluk aile içerisinde gerginliğe ve strese neden olabilmektedir. Bu nedenle aile bireyleri bipolar bozukluk olan kişinin yaşayacağı durumları kabullenerek ortaya çıkan problemler ile kolaylıkla başa çıkılabilir. Ayrıca bipolar bozukluk için uygulanan tedaviler ile beraberinde meydana gelen problemler büyük ölçüde geçerken, diğer belirtiler bazen uzun süreli olarak devam edebilmektedir. Bu nedenle bu hastalığın tedavi süresince gerçekçi olunmalı ve çok büyük beklentilerin içine de girilmemelidir. 

   Bipolar Bozukluğu Olan Kişilere Nasıl DavranılmalıBiplolar bozuklukta Aile İçerisinde Nasıl Baş Etmenin Yolları Nelerdir, bipolar depresif olan kişinin hemen depresyondan çıkması ya da meydana gelen manik epidozaya girmeyi kendileri kontrol edemezler. Bunun için bipolar bozukluğu olan kişinin aile içerisinde kesinlikle davranışlarına deli gibi davranma, artık her şeye olumlu bakman gerekiyor gibi cümleler kullanılmamalıdır. Aksine bipolar bozukluğu olan kişinin ailesinin içinde her şey gayet normal farklı bir davranış bozukluğu ortaya çıkmamış gibi davranılmalıdır. Çünkü bipolar bozukluğu olan kişiye kurduğunuz cümlelerde her zaman destek olarak karşılık verilmesi hastanın iyileşme sürecinde etki göstermektedir. Strese dayalı olarak meydana gelen bipolar bozukluğu olan kişinin yakın çevresi ve ailesinin desteği ile stresli ortamdan uzak tutularak strese neden olan faktörleri ortadan kaldırılmalıdır. Bipolar bozukluğu olan kişiye her zaman yakın davranmaya çalışın, hatta yaşamış olduğu duygu farklılıklarını anlamaya çalışın. Özellikle bipolar bozukluğu olan kişi için düzenli bir yaşam oluşturmasına yardım edebilirsiniz. Akşamları belirli bir saatte yatmasına ve sabahları belirli saatlerde kalkışına, yemek saatlerini de düzenli bir hale getirme hususunda yardımcı olabilirsiniz. Bipolar bozukluğu olan kişiye karşı her zaman dürüst ve açık olunmalıdır. Onun için hissettiğiniz endişelerinizi paylaşabilir, Onun yaşadığı olaylar karşısında nasıl hissettiğini anlayabilir ve onun her konuşmasını sabırla ve saygı ile dinleyerek yardımcı olabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, ruhsal hastalıklara yakalanmak bireylerin suçu değildir.
   ]]>
   Bipolar Bozukluk Testi https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk-testi.html Tue, 04 Dec 2018 11:47:58 +0000 Bipolar bozukluk testi, kişinin depresyon veya karışık duygular geçirdiği duygu durum bozuklukları sınıfını tanımlamaya yarayan bir testtir. Farklı ruh hastalıkları gibi bipolar bozukluğun tanısında da laboratuvar tahlil Bipolar bozukluk testi, kişinin depresyon veya karışık duygular geçirdiği duygu durum bozuklukları sınıfını tanımlamaya yarayan bir testtir. Farklı ruh hastalıkları gibi bipolar bozukluğun tanısında da laboratuvar tahlillerine ve röntgene ihtiyaç duyulmaz. Bipolar bozukluğu tam olarak teşhis edebilmek için
   test yapılmalıdır. Bazen de doktorlar bipolar bozukluğu teşhis etmek için hastanın aile bireyleri ile de konuşmaya gerek duyabilir.
    
   Bipolar bozukluk, karmakarışık bir kalıtımsal bozukluktur. Bipolar bozukluk, (aynı zamanda manik - depresif bozukluk olarak da tanımlanır) maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler olarak tanımlanır. Mani dönemlerinde aşırı coşkunluk ve depresyon dönemlerinde aşırı çökkün
   şeklinde kendini gösteren, duygu hali düşünce ve davranışlarda çok ciddi dalgalanmalara neden olan bir hastalıktır. Bipolar bozuklukta görülen bu dalga durumları sıradan ve geçici değişiklikler değildir. Haftalar veya aylarca sürebilen aşırı coşkunluk ya da aşırı çökkünlük durumları söz konusu olabilir.

   Önceleri manik depresif bozukluk veya manik depresyon diye bilinen bipolar bozukluk, yarattığı riskli davranışlar nedeniyle hem ilişkilere hem de kişinin kariyerine zarar verebilen ve tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açan çok ciddi ruhsal bir hastalıktır. Manik terimi, aşırı hareketli, enerjik, umursamaz
   ve konuşkan bir dönemi ifade eder. Bipolar bozukluk testi ile her zaman kişinin ruh halindeki değişiklikler görülmez. Çünkü bazı hastalar bu durumu kolayca atlatabiliyor. Mani arttıkça durum kötüleşir ve tehlike ortaya çıkmaya başlar. Bu değişiklik çok üzücü derecede olabilir ve felaketle sonuçlanabilir.

   Bipolar Bozukluk Testi
   Bipolar Bozukluğun Nedenleri Nelerdir
   • Yorgunluk hissi ve enerji kaybı
   • İştahın azalmasıyla aşırı kilo kaybı veya iştahın artması sonucu aşırı kilo alma
   • Uyku bozuklukları, hiç uyuyamama veya aşırı uyuma isteği
   • Korku ve tedirginlik hissi
   • Kaygı ve endişe duygusu
   • Aşırı ve abartılı özgüven duygusu
   • Ayna karşısında uzun süre vakit geçirme
   • Dikkatini uzun süre toplayamama
   Bipolar Bozukluğun Tedavisi

   Bipolar bozukluk, gösterdiği belirtilerle kişinin kendisi veya başkaları tarafından tespit edilebilir. Bu hastalık fark edildiği anda hiç vakit kaybetmeden bir an önce tedavi edilmelidir. Bu hastalık tedavi edilmediğinde ağır seyreden bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu hastalık mümkün olduğunca erken teşhis edildiğinde veya bipolar bozukluk testi ile teşhisi konulduğunda, tedavisi de hem daha hızlı hem de daha etkili olmaktadır. Bipolar bozukluk uzun süre tedavi gerektiren bir hastalıktır. Bu hastalık tekrarlayan bir hastalık olduğu için kişi kendini iyi hissettiğinde bile tedaviye mutlaka devam edilmelidir. 

   Tedavide sadece ilaç ile tedavi yeterli olmayabilir. Bu bozukluğun en etkili tedavi yöntemi ilaç tedavisi ve psikoterapinin beraber yürütülmesidir. Bipolar bozukluğun psikolojik tedavisi diğer psikiyatrik hastalıklara göre daha zordur. Fakat ilaç kullanımının takibe alınması ve uygun bir psikiyatrik tedavi ile bu hastalık atlatılabilir. Bipolar bozuklukta genetik faktörler de etkili olabilir. Bu hastalığın görüldüğü birçok kişinin ailelerinde de bu hastalığı geçirenlerin olduğu yapılan araştırmalar ile tespit edilmiştir. Tedavide ilk tercih olarak duygudurum düzenleyici denilen ilaç grubundan lityum karbonat tuzu kullanılır.
   ]]>
   Bipolar Mizaç Bozukluğu https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-mizac-bozuklugu.html Tue, 04 Dec 2018 21:44:10 +0000 Bipolar mizaç bozukluğu tüm Türkiye’de %2 kişiyi etkileyen  manik depresif hastalık olarak da bilinen duygu durumunun aniden yükselmesi ve düşmesi durumudur. Duygu durumunun yükselmesine “Mani” düşmesine ise “ Depresyon Bipolar mizaç bozukluğu tüm Türkiye’de %2 kişiyi etkileyen  manik depresif hastalık olarak da bilinen duygu durumunun aniden yükselmesi ve düşmesi durumudur. Duygu durumunun yükselmesine “Mani” düşmesine ise “ Depresyon “ denir. Bipolar Mizaç Bozukluğu hastalığına yakalanan kişi sebepsiz yere birden çok sevinçli, aktif ve aşırı kendine güvenen bir hal alırken bir süre sonra duygu durumu tamamen zıt olarak değişir ve içine kapanan, umursamaz hayattan ümidini kesmiş bir ruh haline bürünür. Hasta olan kişi hastalığının farkında değildir ve hasta olduğunu asla kabullenmez.

   Kimler Bipolar Mizaç Bozukluğuna Yakalanır

   • Bipolar mizaç bozukluğu genellikle ergenlik ve erişkinliğe ilk adımların atıldığı dönemde başlar ve hayat boyu devam edebilir.
   • Bu hastalığın cinsiyet ayrımı yoktur. Erkek ve kadınlarda eşit olarak görülür.
   • Eğitim seviyesi, ırk ve meslek düzeyi ayırdımı yapmadan her kişide görülebilir.

   Kimler Bipolar Mizaç Bozukluğuna Ne Sebep Olur

   • Bipolar mizaç bozukluğu kişinin duygu durumunu etkileyen kalp hastalığı veya hipertansiyon gibi tıbbi bir hastalık olup kesin bir sebebi bilinememektedir. Fakat yapılan araştırmalar duygu durumunun değişimini sağlayan beyinde bir sorun olduğunu göstermektedir.
   • Bu hastalık ailelerde nesiller boyunca devam edebilen genetiksel etkileri vardır. Bu duygu durumu hastalığının görüldüğü kişilerin 2/3’ünde yakın akrabalarından en az birinde görülmektedir. Bu hastalığa yakalanmış kişilerin çocuklarında görülme oranının ne kadar olacağı bilinmemektedir.

   Bipolar Mizaç Bozukluğu

   Bipolar Mizaç Bozukluğunun Mani Evresi Belirtileri

   • Duygu durumu yükselmesi (mani) yaşayan hasta enerji artışı hisseder ve kendisini çok iyi hisseder.
   • Kendisine güveni oldukça fazladır. “En büyük benim” düşüncesine sahiptir.
   • Çok girişken, konuşkan ve aktif olurlar.
   • Uyku düzensizliği vardır. Çok az uyurlar.
   • Mani şiddeti arttıkça hasta kontrolünü kaybeder, muhakeme gücü zayıflar ve çok hatalar yapmaya başlar. Zaman zaman o kadar saçmalar ki normal haldeyken asla yapmayacağı şeyi yapar.
   • Mani dönem arttıkça saldırganlık, şüphecilik ve öfke baş göstermeye başlar.
   • Duygu yükselmesinin son aşamasında kişi halüsinasyonlar görmeye başlayabilir. Hatta ölümü bile düşünebilir.

   Bipolar Mizaç Bozukluğunun Depresyon Evresi Belirtileri

   • Depresyon evresinde kişi üzgün, mutsuz ve yorgun bir ruh haline bürünmüştür.
   • Hastanın iştahı olmaz ya uyuyamaz veya aşırı uyur.
   • Dikkatini toplayamaz, muhakeme gücü zayıflamıştır.
   • Suçluluk duygusu yaşıyordur. İntiharı bile düşünecek kadar hayattan ümidi kesmiş bir ruh halindedir.
   Bipolar Mizaç Bozukluğu Tedavi Edilebilir mi

   • Bu hastalık da diğer sağlık hastalıkları gibi tıbbi bir hastalıktır ve tedavi yöntemleri vardır. Ne kadar erken evrede hastalık fark edilirse o kadar tedaviye cevap vermesi etkili olur. Son yıllarda Bipolar Mizaç Bozukluğu Hastalığı için yapılan araştırmalardan sonra yeni ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştirilmektedir.

   Bipolar Mizaç Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir

   • Bu hastalığın temel tedavi yöntemi ilaçlardır. Hastalığın iki çeşit duygu durumu olduğu için tek ilaç çoğu zaman yeterli olmaz. Bu yüzden hastalığın şiddetine ve duyguların durumuna göre doktor gözetiminde değişik ilaçlar kullanılır. Ve zaman zaman ilaçlar değiştirilir.
   • Diğer bir tedavi yöntemi de psikolojik tedavi yöntemidir. Psikoterapi genellikle ilaç tedavisiyle birlikte yürütülür.

   ]]>
   Bipolar Bozukluk Ve Evlilik https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk-ve-evlilik.html Tue, 04 Dec 2018 22:49:29 +0000 Bipolar bozukluk ve evlilik, üzerindeki etkileri yıkıcı olarak tabir edilmektedir. Manik hastaların boşanma sıklığı, depresyonlu olanlara göre yedi kat fazladır. Manik depresif dönemde kişilerin özellikleri;

   Bipolar bozukluk ve evlilik, üzerindeki etkileri yıkıcı olarak tabir edilmektedir. Manik hastaların boşanma sıklığı, depresyonlu olanlara göre yedi kat fazladır. Manik depresif dönemde kişilerin özellikleri;

   • Kişiler talepkar,
   • Sürekli yakınan,
   • Eleştirici
   Bu dönemde kişiler çok kırıcıdır. Bütçelerinin çok üzerinde para harcama, yargılama bozukluğuna bağlı iş kayıpları, madde bağımlılığı ve alkol kullanmayla birlikte cinsel hayatta başarısızlık görülebilir. Bu dönem sonrasında kişiler gerçek dünyaya döndüklerinde ise depresyona girdiklerinden aile bireyleri ya da eşleri onların bu parçalanmış ruh hallerini toparlamak zoruna kalabilirler. Bunun sonucunda eşlerde öfke nöbetleri görülebilir. Hayatlarını kötü etkileyen bu durum karşısında eşlerine yardım etmek zorlaşabilir. Üstelik manik hastalar eşlerinin kendileriyle yeteri kadar ilgilenmediklerini düşünerek durumu daha da kötüye götürebilirler. Bu durum eşleri çıldırma noktasına taşıyabilir, öfke ve kırgınlık hissettiklerinden mesafeli olmaktan bu nedenle de suçluluk duyabilirler. Bipolar bozukluk yaşayan kişiyle evliliğin idamesi gittikçe zorlaşabilir. Çünkü karşıdaki bireye karşı davranışları kontrol etmek, bastırılmış ve geri geçilmiş bir duruma girmelerine neden olabilir. 

   Bipolar Bozukluk ve Evlilik Noktasında Görülen Davranışlar
   • Manik hasta ile eşi arasında ileri derecede grift bir ilişki durumu yaşanır, bireylerin kişisel kimlikleri ortadan kalkar,
   • Manik hastanın eşinin kendi yaşamına ait özgürlüğünün olmadığını hisseder,
   • Manik hasta eşinin kendisinden ayrılacağı düşüncesi öfkeye neden olur,
   • Hasta tehditkar davranabilir,
   • Manik hasta eşi tehditler karşısında kendisini sorumlu tutarak ilişkiye kendini çok daha fazla hapseder,
   • Bu esaret çocukların olması ve maddi yetersizlikle çok daha artar,
   • İlişki tek yönlü görünse de hastanın eşi kendine bağımlı birinin olmasından haz duyabilir,

   Bipolar Bozukluk Ve EvlilikHastanın Eşi Tarafından Edinilmesi Gereken Hedefler
   • Bipolar bozukluk hastalığı ve belirtileriyle ilgili bilgi edinilmeli, bu noktada hastanın yakınları ve eşi eğitim almalıdır. Hastalıkta yaşanan manik ve depresif hareketlerin istem dışı olmasının bilinmesi aile içerisinde yaşanabilecek gerginlikleri engelleyebilir. Hastanın sorunları ile ilgili mesafenin konulabilmesi bu rahatsızlıkla çok daha iyi baş edilebilmesini sağlar. Bu sorunların kişisel alınmamasına yardımcı olur. 
   • Duygusal karmaşaları engellemek için öncelikle kendilerini öne sürmek, manik kişi için davranışlarında sınır konulması öğrenilmelidir. Manik hastanın tutum ve davranışlarında bilinçli olmadığını bilmek bu davranışların hoş görüye karşılanmasını sağlar. 
   • Kendileri için savunma sistemi geliştirmelidirler. Çelişkili duygular kişiyi oldukça yorar. Öfke, suçluluk, korku, endişe ve çaresizlik gibi duygular karmaşaya neden olurken daha önce bunları yaşamış kişilerden destek alabilirsiniz.
   • Eşin ataklarıyla baş edilebileceğinin farkına varılmalıdır. Kişi eşinin hastalığını bilmelidir. Bu ona kriz anında nasıl davranması gerektiği hakkında yol gösterir. 
   • Başka yaşam alanları geliştirilmelidir. Eş evlilik haricinde de bir yaşam hakkı olduğunda ısrar etmeli ve bunu yapmalıdır.

   ]]> Bipolar Affektif Bozukluk https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-affektif-bozukluk.html Wed, 05 Dec 2018 15:50:30 +0000 Bipolar affektif bozukluk, bütün dünyada her 50 kişiden birinde görülen bir bozukluktur. Bipolar affektif bozukluğu olan kişiler, duygularında yaşanan aşırı yükselmelerden çöküşlere ve tekrar yükselmelere neden olur. Hastal Bipolar affektif bozukluk, bütün dünyada her 50 kişiden birinde görülen bir bozukluktur. Bipolar affektif bozukluğu olan kişiler, duygularında yaşanan aşırı yükselmelerden çöküşlere ve tekrar yükselmelere neden olur. Hastalık genelde ergenlik döneminde ya da erişkin kişilerde başlar ve hayat boyu devam eder. Bipolar affektif bozukluk, diğer hastalıklar gibi tıbbi bir hastalıktır. Kişinin duygularını direkt olarak etkilemektedir. Genelde bu hastalığa sahip olan kişilerin günü gününe uymaz. Bir gün aşırı neşeliyken diğer gün bunalım hali yaşarlar. Hastalığın belirtileri genel olarak 20 yaşlarda başlar. 

   Bazı durumlarda bu hastalık daha erken yaşlarda da görülebilir. Bipolar affektif bozukluk olarak bilinen bu hastalığın kesin nedeni henüz bilinmemekte. Ama yapılan birçok araştırmaya göre beyinde duygu durumunun normal düzeyde kalmasını etkileyen anormalliklerin olduğu tespit edilmiştir. Bipolar affektif bozukluk, ailelerde nesiller boyunca görülebilen bir hastalıktır. Bu hastalığın görüldüğü kişilerin büyük çoğunluğunun akrabalarında Bipolar affektif bozukluk olduğu tespit edilmiştir. 

   Bipolar Affektif Bozukluk Belirtileri 
   • Çok enerjik olma 
   • Kolayca sinirlenme 
   • Çok az uyumak 
   • Herkesten daha önemli olduğunu düşünme 
   • Daha konuşkan olmak 
   • Aşırı bir şekilde para harcamak 
   • Kişiliğine göre davranmamak 
   Bipolar affektif bozuklukta yaşanan depresif duygular, her gün yaşanan üzgün ve isteksiz olma halinden farklıdır. Bipolar affektif bozukluk depresyonu, normal bir şekilde yaşanan üzüntülerden daha ağırdır, daha uzun sürer ve günlük  faaliyetleri engeller. Bu depresyonu olan kişiler, çoğu zaman azalan iştah, aşırı bir şekilde uyuma isteği ve enerji azlığı gibi belirtileri yaşarlar. Umutsuzluk ve çaresizlik duygularını yoğun bir şekilde yaşarlar ve geleceğe ilişkin olarak son derece olumsuz düşüncelere sahip olurlar. Ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaşırlar. Dışarı çıkmak istemezler. Hatta bu hastalığın ilerlemiş olduğu kişilerde intihar ve ölüm düşüncesi görülür.

   Bipolar Affektif Bozukluk
   Bipolar affektif bozukluk, özellikle alkol veya uyuşturucu madde kullananlar, şeker hastaları ve aşırı kilolu kişilerde daha fazla görülür. Yani bu kişilerin bu hastalığa yakalanma olasılığı daha fazladır. Bu hastalığın başka bir belirtisi de tıpkı şizofreni hastalarında olduğu gibi farklı sesler duyma ve yanlış algılamalar görülmesidir. Düşünce hızı bu durumda arttığı için konudan konuya atlamalar görülür. Hastaya karşı herhangi bir engelleme söz konusu olduğunda, hasta saldırgan davranışlar sergileyebilir. Bu dönemde hastaneye gitmek istemezler. Genellikle yakınları tarafından getirilirler. Hastalığın ilerlemiş olduğu kişiler  kendilerine zarar verme riski taşıdığı için bu kişilerin mutlaka hastaneye yatırılması gerekir.

   Depresyon dönemlerinin süresi ve sayısı her kişide aynı değildir. Bu dönemler birkaç gün sürebileceği gibi aylarca da devam edebilir. Bipolar affektif bozukluk yaşayanlar, hayatları boyunca 8-10 hastalık dönemi geçirirler. Bozukluğun süresi uzadıkça dönemler arasındaki süre de kısalmaktadır. Diğer hastalıklar gibi bu bozukluğun da tedavisi vardır. Bozukluğun belirtilerini kontrol altına alabilen veya bu hastalığı önleyebilen etkili tedaviler bulunmaktadır. Temel tedavisi, ilaçlarla yapılır. Çoğu zaman kontrol altına almak için tek ilaç yeterli olmayabilir. Bu nedenle belirtilerin şiddetine bağlı olarak birden fazla ilaç kullanılması gerekebilir. Yapılacak olan diğer tedavi ise psikolojik tedavidir. Bunlar genel olarak konuşma tedavileri şeklindedir. Bu tedaviler büyük fayda sağlayabilir. Çünkü insanlar birçok hastalığı psikolojik olarak atlatabilirler. Bu nedenle hastanın çevresi de bu konuda gerekli yardımları yapmalıdır.  
   ]]>
   Bipolar Mani https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-mani.html Thu, 06 Dec 2018 11:23:22 +0000 Bipolar Mani, anormal olarak yükselmiş duygu durumuna denmektedir. Bu psikolojik bir rahatsızlığın olduğunu gösterir. Kişinin elinde olmadan aniden duygu durumu değişir ve aşırı yükselir ve bir süre sonrada yine aniden a Bipolar Mani, anormal olarak yükselmiş duygu durumuna denmektedir. Bu psikolojik bir rahatsızlığın olduğunu gösterir. Kişinin elinde olmadan aniden duygu durumu değişir ve aşırı yükselir ve bir süre sonrada yine aniden aşırı düşer. Bu kişisel bozukluklara neden olmaktadır. Manik depresyon olarak bilinen bu hastalık riskli davranışlara neden olduğu için kişinin çevreleriyle olan ilişkilerine ve kariyerine zarar verdiği için tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmediği zaman kişiyi intihara bile sürükleyebilir.

   “ Manik “ terimi aşırı hareketli, konuşkan, enerjik, güçlü, umursamaz bir dönemi tanımlar. Bu dönemde kişide aşırı seks isteği ve alışveriş çılgınlığı görülür. Sonra bu yükselen duygular birden bire aşağı iner ve kişi karanlık, karamsar, içe kapanma ve sinirli bir ruh haline bürünür. Bu ikinci dönem depresyon olarak tanımlanır. Bu dönemde kişide aşırı yorgunluk ve uyku isteği, mutsuzluk, üzüntü, ağlama isteği, değersizlik hissi ve uyku kaybı gibi durumlar baş gösterir. Bu duygu durumu yükselmesi ve düşmesi her insanda farklı belirtiler verdiği için teşhis edilmesi zor olan bir hastalıktır. Bazı kişilerde depresyon ve mani durumları kısa sürerken bazı insanlarda haftalarca, aylarca hatta yıllarca sürebilir. Çoğu insan bu duygu değişimi durumuyla baş edebilirler ve zarar görmeden atlatabilirler. Fakat bazı insanlar bu hastalıkla kendileri başa çıkamaz ve tedaviye ihtiyacı vardır.

   Bipolar Mani

   Kişilerin manik dönemleri ilk zamanlar oldukça yaratıcı olabilir ve kişiler işlerin çok yolunda gittiğini düşünür ve hep böyle gidecek zanneder. Fakat mani ilerledikçe kişi umursamaz, hayatı hiçe sayan bir hal alır. İşte tehlikenin başladığı nokta burasıdır. Belki kişi hasta olduğunun bile farkında değildir ama birden kişilik değişikliği başlamıştır. Sorumlu ve duyarlı olan kişi birden çok sorumsuz bir karaktere bürünmüştür. Yaptıklarıyla etrafa zarar veriyordur fakat bunun kendi de farkında değildir. Bazı insanlarda kendi durumunun normal olmadığını bilir ve kendindeki değişikliğin sebebini çözmeye çalışır. Çünkü kendisi de rahatsızdır. Bu yüzden teşhisi zor olan bir hastalıktır.

   Bipolar manik depresyon geçiren kişilerin aile hayatı veya çevreleriyle olan ilişkileri de sarsılmaya başlar. İşinde başarılı ve üretken bir kişi iken birden bire saçmalamaya ve tutarsız tavırlar sergilemeye başlayan kişiler çevreleriyle iletişimini tamamen koparabilir hatta ailede boşanmaya kadar gidebilir. Bu yüzden eşlerden biri eşinin böyle bir duygu değişikliğini fark ederse direk bir kliniğe görünmesine ikna etmek zorundadır. Aksi taktirde önlenemeyecek zararlar açılabilir.

   Kimler Bipolar Mani Depresyona Yakalanabilir

   Bipolar bozukluk genellikle ergenlik dönemi başlarında veya gençliğe adım atıldığı dönemde başlar ve kişinin hayatı boyunca sorun olmaya devam edebilir. Erkek ve kadınlarda eşit oranında görülen bu hastalık eğitim, ırk, meslek, gelir düzeyi gibi bir fatk gözetmez. Herkesin bu hastalığa yakalanma ihtimali aynıdır.

   Bipolar Manik Depresyonun Belirtileri

   • Bir haftadan fazla süren aşırı duygu yükselmesi veya düşmesi.
   • Aşırı büyüklük hissi ve kişinin kendine aşırı güvenmesi.
   • Kişinin fikirlerinin dağınık olması ve sürekli fikirlerinin değişmesi.
   • Uykusuzluk yaşanması. Özellikle bu hastalıkta manik dönemde kişiye üç saatlik uyku yeter ve kendini dinlenmiş hisseder.
   • İş, okul veya sosyal hayatta hedeflerinin olmaması ve cinsel hayatta huzursuz olması.
   • Sonunu düşünmeden hareket etme durumu. Lafın nereye gittiğini düşünmeden patavatsız konuşmalar veya cinsel davranışlar sergilemek.
   • Diyet yapmamasına rağmen önemli kilo kaybı veya kişinin anormal kilo alması
   • Düşünme ve konsantre olma yeteneğinin azalması.
   Bipolar Manik Depresyonun Tedavisi

   Bipolar manik bozukluk, tedavisi olan bir psi]]> Bipolar 1 Bozukluk https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-1-bozukluk.html Fri, 07 Dec 2018 05:38:48 +0000 Bipolar1 Bozukluk, manik depresyon olarak bilinen, kişilerin özel ilişkileri ve sosyal çevresinde gösterdikleri uyumsuz ve zarar verici davranışlar olarak adlandırılmaktadır. Ruhsal bir hastalık olan durum önceleri mani sonrası Bipolar1 Bozukluk, manik depresyon olarak bilinen, kişilerin özel ilişkileri ve sosyal çevresinde gösterdikleri uyumsuz ve zarar verici davranışlar olarak adlandırılmaktadır. Ruhsal bir hastalık olan durum önceleri mani sonrasına ise depresyona neden olur. Ruh halindeki aşırı zıt kutuplaşmış dengesizlikler, kişinin psikolojisine zarar erir. Manik denilen aşırı konuşkanlık, enerji ve umursamaz davranışların görüldüğü dönemdir. Bu aşamada kişi her duyguyu sınırları zorlayacak şekilde yaşamak ister. Fakat sonrasına bu yüksek enerji yerini ani bir çöküşe bırakır. Asabiyet, aşırı öfke, sıkışmış hissetme gibi duygularla depresyon dönemi başlar. Üzüntü duyma, sürekli ağlama, halsizlik, isteksizlik ve uyku uyuyamama gibi şikayetler belirir.

   Bipolar 1 Bozukluğunun Oluşma Nedenleri

   • Ailede bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin olması sonucunda genetik faktörler,
   • Ani gelişen ve çöküntüye neden olan üzüntüler,

   Bipolar 1 Bozukluk rahatsızlığında bazı kişilere depresyon yıllarca devam edebilirken bazılarına ise üzüntülü hal değişik zamanlarda belirir. Bipolar bozukluklara dramatik duygu durumu her zaman değişmeyebilir ve çoğu kişi bu durumu çok rahat atlatabilir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerde manik dönemde oldukça yaratıcı oldukları görülmektedir. Fakat zamanla bu yerini umursamaz, dengesiz davranma, hayata karşı aşırı isteksizlik ve cinsi münasebetlerde rastgele davranma gibi tehlikeli riskler oluşturmaktadır. Depresif dönem çok daha tehlikeli olabilir, bu dönemde intihar eğilimi görülmektedir. 

   Bipolar 1 Bozukluk

   Bipolar 1 Bozukluk Hangi Yaşta Görülür

   • Ergenliğin başladığı 15 ile 24 yaşları arasında,
   • Çocukluk döneminde,
   • Nadiren de olsa 65 yaş üstü bireylere,
   Bipolar Manik Dönem Belirtileri
   • Birbirinden kopuk düşünceler,
   • Uygun olmayan coşkulu davranışlar,
   • Aşırı asabiyet,
   • Sosyal ilişkilerde uygunsuz davranışlar,
   • Seksüel isteğin artışı,
   • Hızlı ve yüksek tona konuşma,
   • Belirgin enerji artışı,
   • Sağduyusuz yaklaşımlar,
   • Uykusuzluk

   Bu rahatsızlık genelde aile bireyler tarafından kabul edilemez, kişinin duygu durumundaki değişimler aile içi ilişkilere zarar verir. Şizofreni dahil tüm ruh hastalıklarının tedavisi mevcuttur. Önemli olan belirtiler gözlemlendiğinde psikiyatri uzmanlarından yardım alınmasıdır. 

   ]]> Bipolar Depresyon https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-depresyon.html Fri, 07 Dec 2018 05:58:59 +0000 Bipolar depresyon, diğer adıyla manik depresif hastalık, tüm insanların  % 2'sini etkileyen dolayısıyla da sık görülen bir hastalıktır. Bipolar depresyon hastalarında duygu durumu aniden yükselir ve kişi birden ya Bipolar depresyon, diğer adıyla manik depresif hastalık, tüm insanların  % 2'sini etkileyen dolayısıyla da sık görülen bir hastalıktır. Bipolar depresyon hastalarında duygu durumu aniden yükselir ve kişi birden ya çok neşelenir veya kendini çok üzgün hisseder. Bir müddet sonra da kişi eski haline döner. Bipolar hastalık genellikle adelosan çağında veya erken erişim döneminde başlar ve ömür boyu devam eder. Hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyen bu hastalık sonucu boşanmalar, alkol veya madde bağımlılığına başlamalar gibi sonuçlar doğurabilir hatta kişiyi intihara bile sürükleyebilir. Bu hastalığın etkili bir tedavi yöntemi vardır. Bu tedavi ile olumsuz sonuçlardan kişi kurtarılabilir. Bipolar depreson hastalığının kalıtsal olduğu bilinmekle beraber henüz genetik bozukluk tarif edilebilmiş değildir.

   Bipolar Depresyona Ne Sebep Olur

   Tansiyon veya şeker hastalığı gibi normal bir hastalık olan bu hastalık kişinin beynini etkileyerek duygu durumunu kontrol eder. Bu hastalığa sahip olmak kişinin kontrolünde değildir. Bipolar depresen ailede nesiller boyu devam eder ve bu hastalığı olan kişilerin üçte ikisinden fazlasının en az bir akrabasında da olduğu tespit edilmiştir. Alkol bağımlılığı ve madde kullanımı da tanı konmamış Bipolar depresyon belirtisi olabilir. Bu genetiksel hastalıktan sorumlu genler henüz keşfedilememiştir.

   Bipolar Depresyonun Belirtileri

   Bipolar depresyon genellikle mani ve depresyon nöbetiyle birlikte seyreder.

   Manik Nöbetin Belirtileri
   • Sinirlilik hali,
   • Normal davranışlardan farklılaşma belirtileri,
   • Uykusuzluk hali,
   • Cinsel ilginin artması,
   • Daima öfkelenen veya her şeye karışan bir tutum,
   • Gereksiz yerde aşırı neşe durumu,
   • Enerji ve aktivitenin artması,
   • Hastanın kendi gücü hakkında gerçekçi olmayan inanışların başlaması,
   • Madde kullanmaya başlama veya alkol bağımlılığı.
   Bipolar Depresyon
   Depresyon Nöbetinin belirtileri
   • Kendini sürekli üzgün ve endişeli hissetmesi hali,
   • Suçluluk ve değersizlik hissi, aşağılık kompleksi,
   • Kontrasyon ve karar vermede güçlülük çekilmesi,
   • Unutkanlık hali ve uyku bozukluğu,
   • Bedensel bir hastalığı olmamasına rağmen sürekli bedensel hastalık hissetmesi,
   • Kötümserlik ve daima negatif düşünme hissi,
   • Günlük aktivitelerle ilgili isteğin olmaması, yaşamdan zevk almamak,
   • İştah kaybı ve kilo alamaması veya tam aksi aşırı kilo alımı,
   • Ölüm ve intihar isteği.
   Bipolar Depresyonun Tedavi Yöntemleri

   Bipolar depresyon hastalığın temel tedavisi ilaçlarya yapılan tedavidir. Bu hastalığın özelliğinden dolayı hem manik hem depresif belirtileri kontrol altına almak tek ilaçla olmayabilir. Bu nedenle geçirilen nöbetlerin durumuna göre veya şiddetine göre ilaç kullanılmaktadır. İlaç kullanımın temel sebebi hem manik hem depresif nöbetlerin sayısını azaltmaktadır. Çünkü hasta ne kadar çok nöbet geçirirse tedaviye karşı da o kadar güçlü olmaktadır. İlaç kullanımının yanı sıra psikoterapinin de oldukça faydası vardır.
   ]]>
   Bipolar Spektrum https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-spektrum.html Sat, 08 Dec 2018 00:34:37 +0000 Bipolar Spektrum (Bipolar Bozukluk), diğer adı manik depresyon olan bu hastalık insanlarda yarattığı riskli davranışlar sebebiyle hem kişiye hem de kişinin kariyerine zarar veren ciddi bir hastalıktır. Bipolar spektrum
   Bipolar Spektrum (Bipolar Bozukluk), diğer adı manik depresyon olan bu hastalık insanlarda yarattığı riskli davranışlar sebebiyle hem kişiye hem de kişinin kariyerine zarar veren ciddi bir hastalıktır. Bipolar spektrum, depresyona kadar ilerleyebilen, kişinin ruh halinde meydana getirdiği aşırı riskli değişiklikler ve davranışlardır. Bütün dünyada her elli kişiden birinde görülen bir hastalıktır. "Manik" demek, aşırı hareketli, güçlü, konuşkan, demektir. Kişinin ruh halinde bu özellikler görülür ve bu ruh hali aniden değişerek sinirli, öfkeli, kafası karışık bir ruh haline döner.

   Bütün bu değişiklikler her insanda farklılık gösterir. bu yüzden de tespiti zor olan bir hastalıktır. Bu hastalık genelde ergenlik döneminde veya erişkinlik döneminin başlarında görülür. Cinsiyet ayrımı yapmadan her insanda eşit düzeylerde görülür. Manik arttıkça daha tehlikeli bir hal almaya başlar. Hatta kişiyi intihara bile sürükleyebilen ciddi bir ruhsal hastalıktır. Bipolar bozukluk, her ne kadar erişkin ve yetişkinlerde görülüyor olsa bile bu hastalık bazen 6 yaş üzerindeki çocuklarda da görülebilmektedir. Küçük yaştaki çocuklarda, olmayan şeyleri görmeye ve duymaya başlamaları ile kendini belli eder.

   Semptomlar ve Türleri 

   1) Bipolar mani veya hipo-mani
   •  Hırçınlık
   • Aşırı konuşma
   • Abartılı saygı gösterme
   • Az uyku
   • Aşırı enerji 
   2) Bipolar depresyon veya majör depresyon
   • Depresif ruh hali
   • Yalnızlık ve suçluluk duygusu
   • Uykusuzluk ve aşırı uyku
   • Yorgunluk hali
   • Konsantrasyonun düşüklüğü
   • kendine zarar verme düşüncesi

   Bipolar Spektrumun Sebepleri

   Bipolar spektrum'un nedenleri henüz bilinmemektedir. Bipolar spektrum aileler de nesilden nesile geçebilen bir hastalıktır. Bipolar bozukluğun görüldüğü birçok hasta da bu hastalığın aileden geldiği tespit edilmiştir. Bu hastalık da diğer hastalıklar gibi tıbbi tedavi gerektiren bir hastalıktır ve özellikle kişinin duygu durumlarını yoğun bir şekilde etkiler.

   Bipolar Spektrumun Belirtileri

   Bu hastalığın belirtileri her insanda aynı değildir. Her hastada kendini farklı gösterir. Manik dönem denilen erken dönemde kişilerde hipomani denilen ve kişinin duygularında küçük yükselmeler meydana getiren değişiklikler görülür. Kişi kendini çok iyi hissedebilir, enerjisi artar, son derece aktif ve girişken olurlar. Çoğu zaman da gergin hareketler görülebilir. Maninin şiddeti arttıkça kişide ani kararlar verme, aşırı para harcama, hallüsinasyonlar görülür. 

   En fazla görülen belirtiler:
   • Aşırı enerjik olma
   • Aşırı para harcama
   • Daha fazla konuşma isteği
   • Kendini önemli hissetme
   • Az uyku
   Bipolar Spektrum Nasıl Tedavi Edilir

   Bipolar spektrum, üç ilaç türüyle tedavisi yapılır. Ruh hali stabilizatörleri, antipsikotikler ve antidepresanlar. Çoğu zaman hastalığın tedavisi için tek ilaç yeterli olmayabilir. Genellikle hastalığın derecesine göre birden fazla ilaç kullanılabilir. Bipolar bozukluğun bütün derecelerinde birden fazla ilaç kullanılması veya ilaçların miktarının artırılması söz konusu olabilir. Çünkü hastalığın her evresi farklılık gösterebilir. 

   Bipolar bozukluğun depresif evresinde ruh hali stabilizatörüne antidepresan da eklenmelidir. Bu hastalıkta kişi ne kadar çok hastalık evresi yaşadıysa tedavi süresi de o kadar zaman alır. Tedaviye başlanırken önce var olan hastalık evresinin tedavisi yapılmalıdır ve hastalığın tekrar etmemesi için koruyucu tedavi de uygulanmalıdır. Çünkü bu hastalığın tekrar etme riski olduğu için sadece  hastalık evresinin tedavi edilmesi yeterli değildir.
   ]]>
   Bipolar II Bozukluk Belirtileri https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-ii-bozukluk-belirtileri.html Sat, 08 Dec 2018 07:49:25 +0000 Bipolar II bozukluk belirtileri, açıktır. Tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açan ciddi bir hastalıktır. Maniden depresyona kadar uzanan ruh halindekiaşırı değişiklikler olarak tanımlanır. Yaşanan bu değişiklikler, Bipolar II bozukluk belirtileri, açıktır. Tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açan ciddi bir hastalıktır. Maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki
   aşırı değişiklikler olarak tanımlanır. Yaşanan bu değişiklikler, duygu halinde olan sıradan ve geçici değişikliklerden ibaret değildir. Duygularımız üzüntü, sevinç, öfke, coşku, keder, huzursuzluk ve endişe arasında gidip gelir. Ancak yaşamsal olaylarla kısmen veya tamamen ilişkisiz olarak uzun süren ve yoğun duygu durum değişimleri olur. Bu değişimler düşünceleri, duyguları, fiziksel sağlığı ve davranışları etkilemektedir. 

   Bipolar II Bozukluk Belirtileri
   • Azalan iştah veya kilo kaybı
   • Konsantre olma, hatırlama ve karar vermede zorluk çekme
   • Yorgunluk, azalan enerji, yavaşlama
   • Suçluluk, değersizlik, çaresizlik hissi
   • Uykusuzluk, gündüz erken saatte kalkma veya aşırı uyuma
   • Sürekli üzgün ve kaygılı ruh halleri
   • Tedirginlik ve aşırı hassaslık yaşamak
   • Ölüm veya intihar düşünceleri
   Bipolar II Bozukluk Döneminde Hastaların Yapabileceği Şeyler
   • Düzenli ilaç kullanımı
   • Alkol ve madde kullanmamak
   • Uyku düzeninde değişiklik yapmamak
   • Düzenli uyumak
   • Günlük yaşamınızı düzenlemek
   • Aile ya da arkadaş sorunlarını çözümlemeye çalışmak
   • Acil durum planı hazırlamak
   Bipolar II Bozukluk Tedavisi

   Bipolar II bozukluk  belirtileri, kişinin kendisinin ya da çevresindekilerinin fark etmesi ile zaman geçirmeden profesyonel yardım alınmalıdır. Bu hastalık, tedavi edilmezse kişinin ruh sağlığı giderek bozulur, hayatını ve insanlarla olan ilişkilerini bozar. Bu yüzden mümkün olduğunca erken teşhis edildiğinde 
   tedavi daha etkili olmaktadır. Uygun tedavi ile bu hastalık ortadan kaldırılarak kişinin tekrar normal hayatına dönmesi sağlanır. Hastalık için uzun dönemli tedavi gerekmektedir. Çünkü tekrarlayan bir hastalık olduğundan, kişi kendisini iyi hissetse bile tedaviye devam edilmelidir. Bu tür hastalıklarda tedavi için ilaçtan fazlası gerekir. İlaç tedavisi ile birlikte psikoterapi de uygulanmalıdır. 
   ]]>
   Bipolar II Bozukluk Nedir https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-ii-bozukluk-nedir.html Sat, 08 Dec 2018 14:46:23 +0000 Bipolar II bozukluk, farklı duygu durumlarının yaşandığı manik bir rahatsızlıktır. Riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere zarar veren, tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Bipolar II Bipolar II bozukluk, farklı duygu durumlarının yaşandığı manik bir rahatsızlıktır. Riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere zarar veren, tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Bipolar II bozuklukta her zaman dramatik ruh hali değişiklikleri görülmez. Esasen çoğu insan bu durumlarla rahatça başa çıkar. Manik dönemler yaratıcı bir şekilde olabilir.  Bu nedenle kişi işlerinin harika gittiğini bile düşünebilir. Mani durumu giderek kötüleştikçe, tehlike arz eder. Kişi umursamaz davranışlarda bulunabilir, aşırı bir şekilde para harcayabilir. Depresif dönemler de aynı derecede tehlike taşıyabilir ve kişi sürekli bir şekilde intiharı düşünebilir. Bu hastalığı taşıyanların aileleri de aynı derecede zorluk yaşarlar. 

   Bipolar II Bozukluk Belirtileri 
   • Yorgunluk, bitkinlik, enerjisizlik hissi 
   • Bezgin ruh hali, moral bozukluğu
   • Artan dinlenme ihtiyacı
   • Artan derin düşünce, dalgınlık ve kendinden endişe etmek
   • Ürkeklik, sinirlilik
   • Bedensel rahatsızlık
   • Artan alkol tüketimi
   • Gerginlik, huzursuzluk
   • Aşırı duyarlılık
   • Günlük yükümlülüklerin ihmal edilmesi
   • Kalıtsal risk 
   • Aşırı alıngan olma 
   Bipolar II bozukluk, genelde ergenlik döneminde başlar. Ama hastalık belirtileri her yaşta başlayabilir. Sıklıkla depresyon dönemi ile başlar. Manik dönemler sonraki yıllarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hastalar doğru teşhis ve doğru tedavi ile karşılaşana kadar uzun yıllar geçebilir. Her ne kadar bu bozukluk, gençlerde ve genç yetişkinlerde daha yaygın olsa da 6 yaşındaki çocuklarda ve daha büyüklerde de görülebilir. Dikkat etmeniz gereken, tek sonuç üzerine hemen atlamamak ve çocuğunuzu ikinci bir uzmana götürerek onun da fikrini almanız gerekir. Küçük çocuklarda  daha şiddetli olabilir. Depresif dönemlerde ağrı, acı gibi fiziksel semptomlardan yakınmaları olasıdır. Yetişkinler ile aralarındaki farklardan biri, bu durumun çocuklarda daha hızlı devre değiştirmesidir. Çeşitli türleri vardır ve hepsi de bir dereceye kadar mani ve depresyon devrelerini kapsar. Hayat boyu süren bir hastalıktır. Eğer hastalık tedavi edilmezse, depresyon ve mani devreleri her an tekrarlayabilir. 

   Bipolar II Bozukluk Tedavisi

   Tedavi edilmeyen bipolar II bozuklukla yaşamak kariyerinizden sağlığınıza, sağlığınızdan ilişkilerinize her şeyde  soruna yol açabilir. Bu nedenle bu hastalığı erken dönemde teşhis edip tedavi edilerek bu sorunları yaşamamış olursunuz. Bu bozukluğun ilk önce ilaç tedavisi vardır. Ama ilaç pek yeterli olmayabilir. Bu konuda en etkili tedavi yöntemi ilaç, tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve sosyal destek kombinasyonudur. Tedavi zamanında hastanın ailesi, yakınları, eşi bu süreçte yer almalıdır. Hastalık ve belirtileri hakkında tam olarak bilgiye sahip olmak hem hasta hem de yakınları için önemlidir. 
   ]]>
   Yaşa Göre Bipolar Bozukluk https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/yasa-gore-bipolar-bozukluk.html Sun, 09 Dec 2018 04:40:54 +0000 Yaşa göre bipolar bozukluk, genel olarak ergenlik sonlarında veya yetişkinlik başlangıcında ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte bazı kisilerde ilk belirtiler çocuklukları sırasında görülür ve bazılarında da bu belirtiler d Yaşa göre bipolar bozukluk, genel olarak ergenlik sonlarında veya yetişkinlik başlangıcında ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte bazı kisilerde ilk belirtiler çocuklukları sırasında görülür ve bazılarında da bu belirtiler daha geç yaslarda görülmektedir.Çocuklarda ve 65 yas üstünde nadiren teşhıs edilmiş mani görülür. Belirtilerin şiddeti bipolar bozukluğu olanlarda değisiklik gösterir. Tedavi edilmediği takdirde nüksedebilir. Bipolar bozukluk, seker veya kalp hastalığı gibi uzun dönemli bir hastalıktır ve hayat boyu dikkatli bir şekilde idare edilmelidir. Bipolar bozukluk, çocuk ve ergenin yasamını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Bu hastalarda artan intihar girişimi, düşük akademik performans bozuk kisiler arası iliskiler, madde kullanımı gibi durumlar sıklıkla gözlenmektedir. Erken dönemde tanı konulması ve tedavi edilmesi ise ileriki dönemlerde rahatsızlığın şiddetini, sıklığını ve tedaviye yanıtını olumlu yönde etkileyecektir. 

   Bipolar Bozukluk Belirtileri  
   • Geçici bir üzgün, endişeli duygu durumu 
   • Umutsuzluk ve kötümserlik duyguları
   • Suçluluk, değersizlik hissi 
   • Enerjinin azalması ve bitkinlik
   • Yerinde duramama veya alınganlık
   • Aşırı uyuma veya uyuyamama
   • İştah değişimi 
   • İstemeden kilo alma veya verme
   Bipolar Bozukluk Tedavisi 

   Bipolar bozukluğu olan birçok insan, uygun tedavi yöntemi ile önemli oranda ise yaramaktadır. Özellikle çocuklarda ve ergenlerde erken teşhis çok önemlidir. Tekrarlayan bir hastalık olduğu için uzun süreli tedavi tavsiye edilir. Hemen hemen her zaman koruyucu tedavi gerekmektedir. Tedavi sürecinde ara vermek yerine düzenli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Ama hiç ara verilmezse dahi olabilecek duygu durum dalgalanmaları doktora haber verilmelidir. Ayrıca gümlük duygu durum belirtileri, tedaviler, uyku düzeni ve hayat olayları hakkında bir çizelge yardımıyla gözlenebilir. Bu çizelge, doktora da hastalığı en etkili sekilde izleyip tedavi etmede yardımcı olacaktır. 
   ]]>
   Bipolar Bozukluk https://www.bipolarbozukluk.gen.tr/bipolar-bozukluk.html Mon, 03 Feb 2020 06:05:25 +0000 Bipolar Bozukluk, toplum içerisinde iki uçlu duygudurum bozukluğu veya manik-depresif bozukluk olarak bilinen emosyonel (duygusal) bir psikolojik rahatsızlıktır. Hastalık, kişinin birbirine tamamen zıt duygulara neden olan d Bipolar Bozukluk, toplum içerisinde iki uçlu duygudurum bozukluğu veya manik-depresif bozukluk olarak bilinen emosyonel (duygusal) bir psikolojik rahatsızlıktır. Hastalık, kişinin birbirine tamamen zıt duygulara neden olan depresyon ve mani isimleri verilen dönemleri ataklar halinde yaşaması ile karakterizedir. Makalenin geri kalanında bipolar bozuklukta temel olan manik ve depresyondan ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz ama şimdi bir kısa bilgi verelim. Mani dönemi, hastanın taşkınlık, aşırı neşe ve öforik hissettiği döneme verilen isimdir. Depresyon ise tam zıttı olan hastanın karamsarlık, çöküntü ve bunalım içerisinde olduğu döneme verilen isimdir. 

   Bipolar Bozukluğun Toplumda Görülme Sıklığı Nedir

   Toplumun daha çok tanıdığı ismiyle manik-depresif ya da daha tıbbi ismi ile bipolar bozukluk, neredeyse her 100 kişiden birini etkileyen bir psikolojik rahatsızlıktır. Kadın ya da erkeklerde görülme sıklığı eşittir. Aynı şekilde toplumlara göre de bipolar bozukluk görülme sıklığında değişim yoktur. Bütün toplumlarda eşit olarak görülmektedir. Genellikle genç erişkinlik döneminde, 18-25 yaş aralığında teşhis koyulmaktadır. Çok nadir de olsa çocukluk yaşlarında ve yaşlılık döneminde de bipolar bozukluk ortaya çıkabilmektedir. Dünya üzerinde görülme sıklığı %3 civarındadır. 

   Bipolar Bozukluk Hastalığı Neden Ortaya Çıkar
   • Bipolar bozukluk rahatsızlığının ortaya çıkma nedeni henüz kesin olarak ortaya çıkmamakla birlikte, genetik yatkınlığın bu rahatsızlık üzerinde büyük etkisi olduğu düşünülmektedir. 
   • Hastalığın ortaya çıkmasında bir diğer etken ise beyindeki nörotransmitterler arasında ileti bozukluğunun oluşmasıdır. 
   • Kişinin ruhsal dünyasını etkileyebilen beyindeki bazı hormonlar ve kimyasal salgı maddelerindeki dengesizlikler de bipolar bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
   • Bazı travmatik yaşantılar, olaylar ve kişiyi derinden etkileyen durumlarda bipolar rahatsızlığın ortaya çıkmasını tetikleyebilmektedir. 
   Bipolar bozukluk mevsimsel olarak etkilenebilen bir hastalıktır. Örneğin bir bipolar bozukluk hastası ilkbahar-yaz aylarında manik dönem yaşarken, sonbahar-kış ayları geldiğinde ise depresif döneme geçiş yapabilir. Özellikle yaz aylarının yaklaşması maniye eğilimli olan bipolar hastaları için en riskli dönemlerden birisi sayılabilir. Mevsim geçişleri genel olarak hastaları kötü etkilemektedir. 

   Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir 

   İlk paragrafta söz ettiğimiz gibi bipolar bozukluk mani ve depresyon adı verilen iki zıt duygudurumun ataklar halinde yaşanması ile karakterizedir. Şimdi mani ve depresyonu ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

   Manik Dönem ve Belirtileri

   Manik dönem, bipolar bozukluk hastalarının aşırı neşeli, coşkun ve dürtüsel davrandıkları döneme verilen isimdir. Bipolar hastası için en riskli dönemlerden birisidir çünkü manik dönem içerisinde dürtü kontrol ve kişinin otokontrolü neredeyse sıfıra iner ve kişi çok aşırı, fevri davranışlar sergileyebilir. Mani belirtileri şunlardır:
   • Artan cinsel istek;
   • Uykunun azalması; kişinin çok az uyumasına rağmen enerjisinin aşırı olması;
   • Aşırı neşeli ruh hali;
   • Halüsinasyon ve sanrılar;
   • Kişinin benlik algısında artış yaşanması. Örneğin; kişi kendini peygamber, devlet başkanı vs. sanabilmektedir.
   • Konuşma hızının artması, konuşurken sürekli konudan konuya atlamak;
   • Aşırı para harcama;
   • Alkol, kumar, madde kullanımına merak salınması;
   • Dikkatte azalma;
   • Duyularda keskinlik ortaya çıkması;
   • Doğru-yanlış algısının bozulmaya uğraması, kişinin sadece dürtüsel davranması.
   Hipomani Dönemi ve Belirtileri 

   Hipomani dönemi, manik faz kadar şiddetli olmasada kişinin yoğun bir]]>